Sledování spotřeby paliva

Sledování spotřeby paliva

Náklady na pohonné hmoty tvoří podstatnou část nákladů vozového parku. Díky evidenci čerpání paliva tankovací kartou CCS je jednoduché udržet přehled ve spotřebě PHM.

Náklady na pohonné hmoty tvoří podstatnou část nákladů vozového parku. Díky evidenci čerpání paliva tankovací kartou CCS je jednoduché udržet přehled ve spotřebě PHM.

Monitoring čerpání pohonných hmot zajistí možnost jednoduše srovnat skutečně natankované množství s množstvím, které přibylo v nádrži a vyhodnotit odchylky. Mimo jiné je možné zjistit, zda vozidlo bylo ve chvíli tankování přítomno na čerpací stanici, tj. zda firemní palivová karta tankovala opravdu do správného vozidla.

Úspory se skrývají i ve stylu jízdy. Srovnáním řidičů mezi sebou či vyhodnocení jejich stylu jízdy formou hodnocení odchylky od normované spotřeby upozorňuje Carnet na neekonomické chování. Díky lepší kontrole uspoří firma také na nákladech údržby a opotřebení vozu.

U velkých spotřeb na vozidlo, tedy zvláště u autobusů, kamionů, nákladních aut a těžké techniky vůbec, může měření paliva přinést desítky procent úspor díky identifikaci neekonomického chování. V tom případě se vyplatí sledovat spotřebu benzínu a nafty přesně pomocí dodatečného plováku umístěného v nádrži (nádržích) vozu a senzorů napojených na sběrnici. Ze získaných dat je systém schopen stanovit přesně okamžitou i průměrnou spotřebu paliva, monitorovat průběh tankování a úbytků paliva a zobrazit podezřelé úbytky, které mohou signalizovat potenciální zpronevěru. Dodatečně lze sledovat např. nadbytečné volnoběhy, které také přispívají ke zvyšování spotřeby.

Rádi Vám ukážeme, jak různé reporty vypadají na příkladech našich velkých klientů a nastavíme je na míru Vaší firmě. Všechny reporty z měření spotřeby PHM je možné připravit tak, aby byly odesílány odpovědným pracovníkům přímo na jejich email, tj. není nutné se kvůli nim přihlašovat do aplikace.