Jsme společensky odpovědní

Jsme společensky odpovědní

 

Ke společenské odpovědnosti přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců.

Klíčovými oblastmi našeho působení jsou:

V podnikání ctíme etický kodex, jsme členem Klubu Transparency International.

CCS dlouhodobě podporuje nadaci Naše dítě. Spolupracujeme s Centrem podpůrné péče – Lékořice, pod jehož záštitou naši zaměstnanci pravidelně docházejí v rámci dobrovolnických dnů zvelebovat prostředí Thomayerovy nemocnice. Dále realizujeme zaměstnanecké finanční sbírky na podporu organizací jako jsou např. Jedličkův ústav a školy, nadace Dobrý Anděl, Alzheimercentrum Zlosyň či Diakonie Broumov formou dobročinných snídaní, sbírek oblečení a vánočních příspěvků zaměstnanců.

Někteří z nás pravidelně chodí darovat krev. 

O naše zaměstnance pečujeme především z hlediska vhodně nastavených benefitů, rozvojových programů, včetně pracovního prostředí a pracovních pomůcek. Podporujeme také rovné pracovní příležitosti a různorodost v týmech.

Jsme společensky odpovědní
Jsme společensky odpovědní
Jsme společensky odpovědní