Snižování emisí s kartami CCS

Snižování emisí s kartami CCS

Společnost CCS se  v roce 2017 spolu s mateřskou společností FLEETCOR zapojily do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage, který má za cíl prostřednictvím certifikovaných projektů snižovat emise CO2. Projekty se zaměřují zejména na výsadbu stromů, zalesňování vykácených oblastí, rekultivaci krajiny, ochranu původních druhů rostlin či podporu alternativních zdrojů energie. 

CCS chce v rámci tohoto programu investovat zejména do lokálních projektů v České republice a na Slovensku. A tuto možnost jsme se rozhodli sdílet i s Vámi - našimi zákazníky, které do programu zapojujeme. Program vypočítá emise CO2 vozového parku každé společnosti a automaticky je snižuje až o 50% prostřednictvím investic do zmiňovaných projektů. Účastníci programu tak aktivně přispívají na ochranu životního prostředí v závislosti na spotřebě paliv svého vozového parku.

Zákazník CCS jakožto účastník programu nemusí pořizovat žádné zařízení ani nemá administrativu navíc. Využívá stávající vozidla svého vozového parku i karty CCS a v případě potřeby může z programu kdykoli vystoupit. Každý rok budeme informovat, o kolik se nám podařilo snížit emise CO2, a každá zapojená firma si může požádat o certifikát se svým konkrétním číslem. A věřte, že to množství vás překvapí! 

Kromě ochrany přírody je to pro společnosti i skvělá příležitost, jak posílit svoji sociální odpovědnost a získat výhodu u klientů, obchodních partnerů a náskok před konkurencí. Klienti mohou prezentovat svoji účast v programu pomocí EKO loga na webu či jiných propagačních materiálech společnosti nebo samolepkou na svých autech, kterou na vyžádání rádi zašleme. Vizuál samolepky je ke stažení i zde.

Další informace o programu lze nalézt přímo na stránkách programu Clean Advantage.

Těšíme se, že společně přispějeme k ochraně životního prostředí. 


 

 

 

Ukázky z  realizovaných projektů

Aleje Svobody 2019 a 2020. Program Clean Advantage je jedním z partnerů krásné tradice vysazování Alejí svobody. V listopadu 2019 se u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce vysadilo 132 ovocných stromů podél kilometrové cesty mezi obcí Vestec a pražskými Hrnčířemi. Byly zde vysazeny pouze domácí druhy dřevin, protože ty mají pozitivní dopad na biodiverzitu. Po 60 letech tak opět došlo k propojení obou vesnic. Na podzim 2020 se vysazovala převážně lipová Alej svobody u jihomoravského Šatova, který propojila s rakouským Unterretzbachem. Cesta navázala na bývalé československé opevnění a železnou oponu. Alej pomůže zadržování vody v krajině a ochraně půdy před erozí.

Ve Velkých Opatovicích v Jihomoravském kraji v listopadu 2019 místní obyvatelé odstranili invazivní druhy podél cesty vedoucí na hřbitov. Nahradili je původními tradičními odrůdami ovocných stromů. Malé stromy byly vysázeny i podél potoka; celkem tak bylo vysazeno 15 stromů.

V přírodním parku Štefanová v Bílých Karpatech v západním Slovensku vysázeli místní z obce Vrbovce v listopadu 2019 podél polní cesty 50 stromů, mj. letní dub, lípu malolistou, jabloň, javor polní, třešeň ptačí, buk, různé keře a lísku. Až stromy vyrostou, vytvoří krásnou a barevnou alej, která bude plnit své ekologické funkce pro opylovače a další zvířata.

Na jaře roku 2019 byla vybudována cyklostezka spojující centrum města Banská Bystrica s předměstskou čtvrtí Podlavice. Během výstavby bohužel došlo k poškození značné části vegetace na náspu. Organizace OCIBB zadala zpracování projektové studie za účelem revitalizace dané oblasti. Na základě této studie vysadili dobrovolníci v roce 2020 12 nových stromů, které cyklostezku zkrášlí; oblast bude poté revitalizována na park.

Zde je celkové číslo snížení emisí za loňský rok pro Českou a Slovenskou republiku:

 

         

 

Více informací o dalších projektech najdete přímo na stránkách Clean Advantage