Snižování emisí s kartami CCS

Snižování emisí s kartami CCS

Společnost CCS se v roce 2017 spolu s mateřskou společností FLEETCOR zapojily do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Ten prostřednictvím investic do certifikovaných projektů kompenzuje emise COvzniklé provozem firemních vozidel. Jedná se o certifikované projekty dle mezinárodních standardů, například zalesňování nebo využití alternativních zdrojů energie. Clean Advantage ale podporuje i malé lokální projekty v různých zemích Evropy zaměřující se na výsadbu stromů, rekultivaci krajiny nebo ochranu původních druhů rostlin. 

CCS chce v rámci tohoto programu investovat zejména do projektů v České republice a na Slovensku. A tuto možnost jsme se rozhodli sdílet i s našimi zákazníky, které do programu zapojujeme. Program vypočítá emise CO2 vozového parku každé společnosti a automaticky je kompenzuje až o 50% prostřednictvím investic do zmiňovaných projektů. Účastníci programu tak aktivně přispívají na ochranu životního prostředí v závislosti na spotřebě paliv svého vozového parku.

Zákazník CCS jakožto účastník programu nemusí pořizovat žádné zařízení ani nemá administrativu navíc. Využívá stávající vozidla svého vozového parku i karty CCS. V případě potřeby může z programu kdykoli vystoupit. Každý rok informujeme, o kolik se nám podařilo snížit emise CO2, a každá zapojená firma si může požádat o certifikát se svým konkrétním číslem. A věřte, že to množství vás překvapí! 

Kromě ochrany přírody je to pro účastníky programu i skvělá příležitost, jak posílit svoji sociální odpovědnost a získat výhodu u klientů, obchodních partnerů a náskok před konkurencí. Naši klienti mohou prezentovat svoji účast v programu pomocí EKO loga na webu či jiných propagačních materiálech společnosti nebo samolepkou na svých autech, kterou na vyžádání rádi zašleme. Vizuál samolepky je ke stažení i zde.

Další informace o programu lze nalézt přímo na stránkách programu Clean Advantage.

Těšíme se, že společně přispějeme k ochraně životního prostředí. 


 

 

 

Ukázky z realizovaných projektů

Aleje Svobody 2019, 2020 i 2021. Program Clean Advantage je jedním z partnerů krásné tradice vysazování Alejí svobody. V listopadu 2019 se u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce vysadilo 132 ovocných stromů podél kilometrové cesty mezi obcí Vestec a pražskými Hrnčířemi. Po 60 letech tak opět došlo k propojení obou vesnic. Na podzim 2020 se vysazovala převážně lipová Alej svobody u jihomoravského Šatova, který propojila s rakouským Unterretzbachem. Cesta navázala na bývalé československé opevnění a železnou oponu. A v listopadu 2021 vznikla nová kilometrová alej javorů a lip u Památníku Vojna u Příbrami. Výsadba má být symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo. Alej přispěje k zadržování vody v krajině a k ochraně půdy před erozí.

Od roku 2018 je Clean Advantage také partnerem projektu ZASAĎ STROM MAKE A HOME ve slovenských Vysokých Tatrách, který má za cíl nahradit velké množství stromů zničených při přírodní katastrofě v roce 2004. V roce 2021 se z podpory Clean Advantage vysadilo 525 stromů.

V loňském roce také program přispěl k výsadbě 25 lip na vrcholu Vrchu Kamence v Trnavském kraji. A ve stejném kraji o rok dříve podpořil výsadbu aleje 64 keřů a 62 stromů vedoucí z Horních Orešan u Trnavy k nedalekému benediktinskému klášteru, kterou organizoval Slovenský svaz zahrádkářů

Všechny realizované projekty a jejich popis najdete zde.

Zde je celkové množství kompenzovaných emisí za loňský rok pro Českou a Slovenskou republiku:

 

         

 

Více informací o dalších projektech najdete přímo na stránkách Clean Advantage