Snižování emisí s kartami CCS

Snižování emisí s kartami CCS

Společnost CCS se  v roce 2017 spolu s mateřskou společností FLEETCOR zapojily do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage, který má za cíl prostřednictvím certifikovaných projektů snižovat emise CO2. Projekty se zaměřují zejména na výsadbu stromů, zalesňování vykácených oblastí, rekultivaci krajiny, ochranu původních druhů rostlin či podporu alternativních zdrojů energie. 

CCS chce v rámci tohoto programu investovat zejména do lokálních projektů v České republice a na Slovensku. A tuto možnost jsme se rozhodli sdílet i s Vámi - našimi zákazníky, které do programu zapojujeme. Program vypočítá emise CO2 vozového parku každé společnosti a automaticky je snižuje až o 50% prostřednictvím investic do zmiňovaných projektů. Účastníci programu tak aktivně přispívají na ochranu životního prostředí v závislosti na spotřebě paliv svého vozového parku.

Zákazník CCS jakožto účastník programu nemusí pořizovat žádné zařízení ani nemá administrativu navíc. Využívá stávající vozidla svého vozového parku i karty CCS a v případě potřeby může z programu kdykoli vystoupit. Každý rok budeme informovat, o kolik se nám podařilo snížit emise CO2, a každá zapojená firma si může požádat o certifikát se svým konkrétním číslem. A věřte, že to množství vás překvapí! 

Kromě ochrany přírody je to pro společnosti i skvělá příležitost, jak posílit svoji sociální odpovědnost a získat výhodu u klientů, obchodních partnerů a náskok před konkurencí. Klienti mohou prezentovat svoji účast v programu pomocí EKO loga na webu či jiných propagačních materiálech společnosti nebo samolepkou na svých autech, kterou na vyžádání rádi zašleme. Vizuál samolepky je ke stažení i zde.

Další informace o programu lze nalézt přímo na stránkách programu Clean Advantage.

Těšíme se, že společně přispějeme k ochraně životního prostředí. 

 

Ukázky z  realizovaných projektů

 

V Krkonošském národním parku (KRNAP) probíhá projekt na odstranění invazivních a expanzivních druhů rostlin, který má za cíl zlepšit zdraví místních luk a lesů. Tyto rostliny mají schopnost velmi rychlého šíření a vytlačují tak místní druhy. Během několika let dokážou zcela ovládnout prostor a z původně druhově bohatých luk se stávají jednodruhové uniformní porosty. Uplatněním svých rozsáhlých zkušeností s hubením těchto rostlin chce KRNAP odstranit jejich dopady na vybrané luční lokality. Letos na jaře bylo stanoviště projektu připraveno odborníkem na krajinu, staré stromy nepůvodních druhů byly vytěženy a nové stromy a rostliny budou vysázeny v listopadu 2018.

 

 

 

V rámci programu Clean Advantage se uskutečnil projekt obnovy zeleně v jihomoravských Tvrdonicích. Velká část původních stromů v této lokalitě byla vykácena nebo se jedná o náletové dřeviny. 4. května 2018 bylo v oblasti zvané Výhonek za pomoci dětí z místní mateřské školy vysazeno sedm ořešáků a dva mechorosty. Děti si jednotlivé stromy také adoptovaly. Projekt se uskutečnil i za finanční podpory Nadace partnerství. 

 

 

 

 

 

Na Slovensku ve Vysokých Tatrách probíhá projekt „Zasaď strom  make a home“ pořádaný organizací Zasaď strom, který má za cíl opětovné zalesnění území postižená bouřemi nebo dřevokazným broukem Lýkohubem matným. V dubnu 2018 bylo díky partnerství s Clean Advantage vysázeno dalších 1 050 nových smrků. Video z této akce najdete ke shlédnutí zde.

 

 

 

 

 

Výsadba a obnova sadu v arboretu Banisko ve slovenském Brezně je dalším z projektů programu Clean Advantage. Jedná se o revitalizaci starých ovocných stromů v historickém sadu, výsadbu nových ovocných stromů a zajištění pravidelné údržby. Na akci se podíleli dobrovolníci pod vedením arboristů. Dobrovolníci se naučili, jak se starat o ovocné sady, chránit nové výsadby a zachovat prostor pro budoucí generace návštěvníků.

 

 

 

Certifikovaný projekt vodní elektrárny Kníničky pod Brněnskou přehradou v Brně-Bystrci je další z řady projektů programu Clean Advantage. Vodní elektrárna byla navržena jako špičkový zdroj určený k vykrývání zvýšené spotřeby elektrické energie v ranních a večerních špičkách. Má svislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Instalovaného výkonu elektrárny 3 100 kW se dosáhne při maximálním spádu.

 

 

 

Více informací o dalších projektech najdete přímo na stránkách Clean Advantage