Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Parametry karty CCS Limit

Jak mohu měnit parametry na své tankovací kartě CCS Limit?

Ke změnám parametrů palivové karty CCS Limit slouží formulář Žádost o změnu parametrů. Najdete jej na našich webových stránkách v sekci https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare. Vyplněný formulář zasílejte naskenovaný e-mailem nebo na naše faxové číslo 266 108 588. Změnu parametrů lze zadat i v autorizované části Zákaznického servisu CCS na našich webových stránkách v sekci Klientská zóna. Nové parametry karty začnou být aktivní nejpozději do 24 hodin, kdy bude také možné si nové nastavení zkontrolovat na Zákaznickém servisu v Seznamu karet.

Jaké parametry mohu u tankovací karty CCS Limit měnit?

U palivové karty CCS Limit je možné v průběhu platnosti měnit tyto parametry: RZ/jméno řidiče, poznámka, denní a měsíční limit karty, povolené skupiny zboží, jednotlivé kódy zboží.

Mohou mi tankovací kartu CCS Limit na některém obchodním místě CCS v ČR odmítnout akceptovat?

Pokud Vaše palivová karta není blokována, čerpací stanice ani jiná obchodní místa, která akceptují palivové karty CCS Limit, nesmějí kartu odmítnout. Všechny obsluhy čerpacích stanic jsou podrobně instruovány, jak postupovat v případě poruchy elektronického snímacího zařízení nebo v případě výpadku elektrického proudu. V takovýchto výjimečných případech může být prodej hrazen prostřednictvím mechanického snímacího zařízení (imprinteru). V tomto případě však CCS nemůže technicky zajistit dodržení denních a měsíčních limitů, tříd zboží, nebo druhů zboží, které jsou na každé kartě specifické. V případě potíží volejte Kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108, kde vám jeho pracovníci kdykoli rádi pomohou.

PIN kód na kartě

Co mám dělat, když jsem zapomněl(a) svůj PIN kód?

Pokud potřebujete pouze opis kódu PIN, je možné, aby o něj zažádala písemně odpovědná osoba společnosti poštou, e-mailem, faxem nebo v prostředí elektronického Zákaznického servisu CCS na https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. PIN bude zaslán doporučenou poštou k rukám odpovědně osoby společnosti.

V případě, že potřebujete vygenerovat nové PIN, pak musíte učinit následující kroky:

Požádejte prostřednictvím odpovědné osoby o PUK, který budete k získání nového PIN kódu potřebovat (POZOR platnost kódu PUK je pouze v den, kdy je vygenerován!). PUK bude sdělen SMS/e-mailem odpovědné osobě.

Na čerpací stanici proveďte tyto kroky:
- zablokujte PIN karty zadáním 7x za sebou chybného PIN kódu (až zařízení pin pad bude hlásit „blokovaná karta“)
- pomocí PUK odblokujete kartu a zároveň budete vyzváni k zadání nového PIN kódu

Případné další  instrukce obdržíte na požádání od operátorů našeho Kontaktního centra na telefonním čísle 266 108 108.

Co mám dělat, když jsem si zablokoval tankovací kartu z důvodu chybně zadaného PIN kódu?

Situaci lze řešit dvěma způsoby:

1/ Kartu je možné odblokovat přímo na čerpací stanici pomocí kódu PUK. Požádejte prostřednictvím odpovědné osoby o PUK, který budete k odblokování a získání nového PIN kódu potřebovat (POZOR platnost kódu PUK je pouze v den, kdy je vygenerován!). PUK bude sdělen SMS/e-mailem odpovědné osobě. Na čerpací stanici pomocí PUK odblokujete kartu a zároveň budete vyzváni k zadání nového PIN kódu.

2/ Palivovou kartu CCS zašlete do společnosti CCS k fyzickému odblokování. Karta bude odblokována na původně přidělený PIN. V případě, že původní PIN nemáte k dispozici, požádejte o zaslání jeho opisu. Písemná žádost (poštou, faxem) o zaslání kopie PIN nebo žádost o odblokování karty z uvedeného důvodu musí obsahovat razítko společnosti a podpis odpovědné osoby. Žádost o zaslání kopie PIN lze zadat i v autorizované části Zákaznického servisu CCS na těchto webových stránkách v sekci Pro klienty.

Mohu měnit PIN kód k tankovací kartě?

Pokud na palivové kartě CCS Limit máte povolenou změnu PIN, je změna kódu PIN možná na čerpací stanici na terminálu kdykoli v průběhu platnosti karty. Je-li na kartě změna PIN zablokována, není tato změna na čerpací stanici možná. 

Změní se PIN kód při obnově tankovací karty?

U palivových karet CCS Limit, které nemají povolenou funkci „Změna PIN kódu“, se bezpečnostní kód PIN nemění. K těmto kartám již nebudete při jejich obnově dostávat obálku s novým PIN kódem, ale budete nadále používat původní PIN, který jste obdrželi při zřizování karty.

Pokud si nejste jisti, zda máte u své palivové karty CCS Limit funkci „Změna PIN kódu“ aktivní či nikoli, pečlivě prostudujte dopis, na kterém jsme Vám kartu zaslali. V případě, že je zde uvedeno „Změna PIN - NE“, znamená to, že vám nebudeme zasílat nový PIN kód k obnovené kartě a Vy budete nadále využívat původní. Informace „Změna PIN - ANO“ naopak znamená, že od nás obdržíte dopis s novým PIN kódem k této obnovené kartě a původní PIN je neplatný.

Nastavení Vaší palivové karty CCS Limit snadno zjistíte také prostřednictvím Zákaznického servisu CCS v seznamu Vašich karet nebo na Kontaktním centru CCS, tel.: 266 108 108.

Blokace karty

Jakým způsobem mohu tankovací kartu CCS Limit zablokovat?

Jakmile zjistíte, že nemáte svou palivovou kartu CCS Limit, ihned ji zablokujte. Využijte k tomu kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108 či Zelenou linku CCS pro blokaci karet - tel.: 800 118 866. Při telefonickém zablokování karty je nutné tento krok potvrdit písemně - emailem na market@ccs.cz nebo faxem na číslo 266 108 588 nejpozději 24 hodin od její telefonické blokace. Zablokovat kartu lze také v prostředí elektronického zákaznického servisu CCS na https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. Zablokování karty výrazně zjednodušíte tím, že budete znát její číslo. Písemné potvrzení musí obsahovat číslo palivové karty, případně číslo zákazníka a údaj, na který byla karta vystavena, tzn. SPZ vozidla nebo jméno řidiče. V tomto potvrzení si můžete rovnou zažádat o vystavení náhradní palivové karty CCS. Žádost musí být opatřena razítkem firmy a podpisem odpovědné osoby.

Platby a vyúčtování

Kdy obdržím daňový doklad s vyúčtováním?

Daňový doklad za palivové karty CCS předáváme České poště zpravidla nejdéle do 4. dne následujícího měsíce. Zákaznický servis CCS Vám poskytne předběžný daňový doklad v elektronické podobě. Daňový doklad je zde k dispozici ihned po zpracování všech transakcí týkajících se účtovaného měsíce, tj. nejdéle do 3. dne v měsíci. Tato služba je pro naše zákazníky provozována ZDARMA. Další možností, jak daňový doklad získat s předstihem, je požádání o zasílání faxem. Daňový doklad je zákazníkovi zaslán ihned, jakmile je vytvořen. Tato služba je zpoplatněna.

Kdy probíhá inkaso plateb za čerpání na tankovací karty CCS?

Inkasa za Vaše nákupy s palivovou kartou CCS Limit provádíme 2x měsíčně, a to vždy 17. dne aktuálního měsíce (za první polovinu měsíce, tj. čerpání od 1. do 15. dne v měsíci) a 2. dne následujícího měsíce (za druhou polovinu měsíce, tj. čerpání od 16. dne do konce měsíce). Kromě těchto pravidelných inkas provádí společnost CCS i inkasa nepravidelná. Ta jsou prováděna ve výjimečných situacích, například poplatek za výrobu palivové karty či inkaso záruky na kartu.
happy man

Kontaktujte mě

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři