CCS Carnet - Často kladené otázky

CCS Carnet - Často kladené otázky

Přihlášení do systému

Jak se můžeme přihlásit do systému, abychom měli přístup ke svým datům?

Přihlásit se lze na stránkách https://www.ccs.cz/pro-zakazniky přes odkaz Vstup do portálu Carnet 4 nebo Vstup do portálu Carnet 3.5 pomocí přístupových údajů, které zasíláme na emailovou adresu uvedenou v objednávce jako e-mail kontaktní osoby.

Zapomněl jsem své přístupové údaje do systému CCS Carnet. Jak je mohu opětovně získat?

Pokud se přihlašujete do portálu Carnet 4, tak můžete využít možnost Zapomenuté heslo a nechat si vygenerovat nové heslo na e-mail oprávněné osoby Vaší společnosti.
V případě, že používáte portal Carnet 3.5, tak je zapotřebí, aby oprávněná osoba Vaší společnosti zaslala požadavek o znovuzaslání hesla na e-mail obchod@ccs.cz

Proč je nutné měnit při prvním přihlášení heslo?

Z důvodu bezpečnosti je nutné si toto heslo změnit.

Jak funguje monitoring?

Proč nejsou v systému monitoringu vozů CCS Carnet používány mapy společnosti Google?

Mapy společnosti Google nejsou používány z důvodu zachování bezpečnosti Vašich dat. Všechna data (například RZ vozidla, údaje o poloze), pro jejichž zobrazení je využit produkt společnosti Google, jsou předána takto třetí straně a je s nimi zacházeno podle licenčních podmínek třetí strany, nikoliv podle podmínek dodavatele služby.

U vozidla se nám nezobrazuje aktuální poloha vozu. Čím to může být způsobeno?

Může jít o místo bez GSM/GPRS nebo GPS signálu. Prvně si ověřte, zda vozidlo nestojí pod střechou, v podzemních garážích nebo v dalších místech, kdy by mohl být problém s příjmem signálu (husté lesy, místa kde není signál mobilních sítí apod.). Pouze pokud si jste jisti, že vozidlo se vyskytuje na místě, kde je dosažení signálu snadné (je přímý výhled na oblohu a místo je pokryté signálem GSM/GPRS), kontaktuje technickou podporu systému pro monitoring vozidel CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108 nebo zašlete požadavek o prověření na e-mail support@ccs.cz.

Co se stane, když vyjedu s vozidlem do zahraničí? Bude jednotka pokračovat ve sledování i tam?

Samozřejmě, jednotka v takovém případě sbírá veškerá data do paměti a odešle je ihned po návratu do ČR. Toto je již v ceně za měsíční službu. Je možné požádat o dotaz na polohu, tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.

Chtěli bychom s vozem jezdit do zahraničí pravidelně. Je nutná nějaká aktivace, aby vozidlo bylo on-line i mimo ČR?

Ano, roaming lze objednat na obchodním oddělení CCS Carnet - obchod@ccs.cz. Tato služba je zpoplatněna podle aktuálního ceníku.

Chtěli bychom, aby se v elektronické knize jízd vždy zobrazovalo, který z řidičů vozidlo použil. Je možné, aby se řidiči nějak identifikovali?

Možné to samozřejmě je, k jednotkám dodáváme čtečky a čipy technologií Dallas a RFID. S jejich pomocí se řidiči mohou ve vozidlech jednoduše přihlásit, systém je pak dle čísla čipů identifikuje a přiřadí k dané jízdě. V některých případech je možné použít i karty nebo čipy, které zákazník již používá, například pro evidenci přístupů a docházky.

Je možné automaticky načítat nákupy z tankovacích karet CCS do systému CCS Carnet?

Ano, toto je možné. Pokud palivové karty CCS již využíváte, stačí je pouze spárovat s vozidly jejich zadáním do systému CCS Carnet v části Nastavení a záložce Karty.

Mohu systém monitoringu vozidel CCS Carnet používat i pro kontrolu spotřeby paliva ve vozidlech?

Systém počítá reálnou spotřebu vozidla dle importovaných nákupů do CCS Carnet. Výpočet se provádí dvěma způsoby. První možností je tankování vozidel do plna – spotřeba se počítá mezi nákupy, protože za každým nákupem je provedena korekce nádrže. Další možností je počítat spotřebu z údajů sběrnice vozidla (CAN/FMS) – zde se přepočítá spotřeba vždy na konci měsíce, kdy systém započítá poslední údaj korekce nádrže z vozidla.

Co to znamená „Webtest jednotky“?

Webtestem se ověřuje správné zapojení jednotky po instalaci zařízení do vozidla. Ověřuje se její dostupnost, GPS signál, správné zapojení doplňků apod. Webtest provádějí autorizované servisy a technická podpora systému monitoringu vozů CCS Carnet.

Servis vozidla a technické změny

V servisu nám do vozidla namontovali jednotku a teď bychom ji potřebovali zprovoznit v systému CCS Carnet. Co máme udělat?

Po instalaci jednotky v autorizovaném servisu obdržíte vyplněný instalační protokol. Ten zašlete oscanovaný na e-mailovou adresu technické podpory CCS: support@ccs.cz a pracovníci vozidlo zavedou do systému.

Chtěli bychom jednotku přemontovat do jiného vozidla. Na koho se můžeme obrátit a jaké změny v systému bude potřeba provést?

Obrátit se můžete na technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS Carnet nebo na některý z našich autorizovaných servisů uvedených na internetových stránkách https://www.ccs.cz/skoleni. Po nainstalování jednotky zašlete montážní protokol s informacemi o výměně a s novými údaji o vozidle na technickou podporu CCS Carnet na emailovou adresu support@ccs.cz.

Je nutné použít pro všechny zásahy pouze autorizovaný servis?

Nutné to není, nicméně doporučujeme autorizované servisy využívat. Pouze v autorizovaném servisu dostanete záruku na provedené instalační a servisní úkony. U jednotky poškozené neodbornou montáží v neautorizovaném servisu nelze uznat opravu jako záruční.

Potřebujeme přemontovat nebo opravit jednotku, ale podle seznamu autorizovaných servisů nemáme žádné technické stanoviště v dosahu. Je možné, aby někdo přijel přímo k nám do sídla společnosti?

V takovém případě kontaktujte technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS Carnet na e-mailové adrese support@ccs.cz a uveďte Vaše zákaznické číslo (nebo číslo rámcové smlouvy), o jaký vůz se jedná a kde se nejčastěji pohybuje. Poté Vás budou kontaktovat přímo technici CCS, aby se s Vámi domluvili na detailech instalace.

Kniha jízd

V elektronické knize jízd nejsou žádné jízdy, přestože jsem se svým vozem jezdil. Co se mohlo stát?

V takovémto případě vždy kontaktujte technickou podporu systému monitoringu vozidel CCS Carnet. Naši pracovníci provedou diagnostiku jednotky, určí problém a jeho následné řešení.

Proč v přehledu jízd vozidla nevidím detail jízdy soukromé?

Soukromá jízda je citlivý údaj daného řidiče, a nikdo jiný k takové jízdě nesmí mít přístup, bez jeho předchozího souhlasu. Je zobrazena pouze celková délka soukromé jízdy.

Stav tachometru v elektronické knize jízd nám nesouhlasí se skutečnou hodnotou ve vozidle. Proč se tak děje a je možné to nějak opravit?

Jedná se pouze o vozidla u kterých nelze vyčítat hodnotu tachometru z CAN/FMS sběrnice. Rozdíl tachometru ve vozidle a v elektronické knize jízd je způsoben odchylkou, která je dána přesností měřidla ve vozidle a odchylky vypočtené vzdálenosti dle GPS. Pro úpravu je možné v systému využít funkci Korekce tachometru. Maximální odchylka by však neměla přesáhnout 10 %. Hodnota odchylky v běžné praxi je mnohem nižší, než je tato hranice. Přesahuje-li odchylka tuto hodnotu, je třeba kontaktovat technickou podporu monitoringu vozidel CCS Carnet na telefonní lince 266 108 108. U většiny vozidel je možno odečítat hodnotu měřidla ve vozidle, zde pak není korekce nutná a údaje souhlasí. Takováto konfigurace může znamenat zvýšení ceny instalace.

Nedaří se mi editovat poslední jízdu. Proč se tak děje?

Poslední jízda je vždy označena jako nedefinitivní. Mohla by k ní přijít doplňující data a z toho důvodu na ní nelze dělat úpravy. Není totiž předem zřejmé, zda vozidlo neukončí jízdu na místě bez signálu GSM/GPRS, například v podzemní garáži, kde není možné odeslat všechna data. Změny je možné zadat na jízdu předchozí anebo vyčkat, až se u vozidla načte další jízda.

Nedaří se nám vytvořit cestovní příkaz na celý měsíc. Jak je možné toto provést?

Po označení jízd, z nichž chcete cestovní příkaz vytvářet, stiskněte pravé tlačítko myši a v kontextovém menu vyberte možnost Cestovní příkaz. Vyberte, jaký typ cestovního příkazu si přejete vytvořit.

Skvělým pomocníkem Vám i v tomto případě může být samotná nápověda systému pro monitoring vozidel CCS Carnet, kterou objevíte pod tlačítkem Nápověda v pravém horním rohu obrazovky systému.