Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 25. května 2018
 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) platí pro společnost FLEETCOR Technologies, Inc. a společnosti patřící do této skupiny (společně nazývány FLEETCOR) a pro webové stránky, které provozují.

Společnost FLEETCOR považuje ochranu Vašich osobních údajů za důležitou věc. Zavazujeme se chránit soukromí osob, které nám poskytnou své kontaktní a osobní údaje. Tyto Zásady popisují typy osobních údajů, které shromažďujeme, způsoby, jak tyto údaje používáme, s kým je sdílíme a možnosti, jaké máte ohledně nakládání s osobními údaji. Zásady dále popisují opatření, která přijímáme, abychom zajistili bezpečnost údajů, a způsoby, jak nás můžete kontaktovat ve věci našich bezpečnostních zásad. 

Společnost FLEETCOR  jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který je zodpovědný za dohled nad našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, včetně žádostí o uplatnění Vašich zákonných práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kontaktní údaje uvedeny níže:

DPO: Darren Pascoe.

E-mailová adresa: dpo@fleetcor.cz

Poštovní adresa: PO Box 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS, Spojené království.

 

Shromažďované údaje

Jako poskytovatel platebních služeb a dalších obchodních služeb s vámi udržujeme přímý obchodní vztah a vy nám v rámci tohoto vztahu poskytujete osobní údaje.

Osobní údaje nám poskytujete například, pokud poptáváte produkt nabízený prostřednictvím  CCS/FLEETCOR, pokud se zaregistrujete k odběru informací; účastníte se propagačních akcí či průzkumů, poptáváte služby, žádáte o práci u naší společnosti, nebo pokud s námi jinak komunikujete. Jakmile nám poskytnete tento typ údajů, už nejste anonymní osobou. Při žádosti o spolupráci nebo během samotné spolupráce získáme od finančních institucí a jiných subjektů údaje o vaší obchodní činnosti. Můžeme také získat vaše údaje od společností zpracovávajících platební transakce, z veřejně přístupných informačních systémů, z registru dlužníků a obchodního rejstříku.

Pokud poptáváte výrobky či služby CCS/FLEETCOR na našich webových stránkách nebo prostřednictvím některého z našich obchodních zástupců, můžete se rozhodnout, zda nám poskytnete údaje o Vaší společnosti a/nebo osobní údaje.

Společnost FLEETCOR není odpovědná za údaje, které o sobě poskytnete dobrovolně v našich diskusních fórech nebo ve veřejně přístupné komunikaci.

Typy osobních údajů, které můžeme získat, jsou:

• Kontaktní informace (jako je jméno, poštovní či e-mailová adresa, telefonní či faxové číslo)

• Obchodní kontaktní informace (jako je název pracovní pozice, oddělení a název společnosti)

• Informace o žadateli a spolu-žadateli (jako je jméno, poštovní či e-mailové adresy, telefonní či faxová čísla, datum založení nebo narození a rodná čísla)

• Uživatelské jméno a heslo

• Údaje o platební kartě

• Finanční informace (jako jsou údaje o účtu a informace, které mohou být obsaženy v registru dlužníků)

• PIN či přístupový kód

• Kontaktní informace na další osoby, které bychom dle vás měli kontaktovat

• Informace, které poskytnete (např. poznámky, komentáře)

• Informace o zaměstnání

• Identifikátor mobilního telefonu

• Identifikátor sociálních médií (jako je účet na Facebooku)

• Údaje o geografické poloze

• Jiné informace (např. nákupní chování a preference, jazykové preference, věk, datum narození, pohlaví a rodinný stav)

 

Shromažďované anonymní údaje 

Během Vaší návštěvy našich webových stánek jsou automaticky shromažďovány určité údaje, jako jsou cookies a internetové příznaky (web beacons). Údaje, které shromažďujeme tímto způsobem, zahrnují IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, související URL, informace o krocích, prováděných na webových stránkách a datech a časech návštěv webových stránek. “Cookie" je textový soubor, umístěný na hard disk počítače nebo do paměti Vašeho mobilního přístroje webovým serverem. "Web beacon", též známý jako internetový tag, pixelový tag nebo čistý formát GIF, se používá ke zpětnému přenosu informací na webový server. Na našich webových stránkách a v kontaktních programech používáme cookies a další internetové technologie pro lepší online služby. Cookies samy o sobě neumožňují Vaši identifikaci jako jednotlivce.

 

Cookies 

Pokud máte ve vašem prohlížeči povoleny cookies, ukládají se ve Vašem počítači části informací o tom, jaký obsah jste na našich webových stránkách navštívili a o jaké funkce máte největší zájem. My poté můžeme přizpůsobit obsah tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Můžeme též používat cookies pro identifikaci oprávněných uživatelů, aby nemuseli opětovně vkládat svá uživatelská jména a hesla. Cookies nám umožňují pochopit, jak používáte naše webové stránky, a tak nám pomáhají vytvořit pro vás lepší obsah a strukturu dle Vašich potřeb.

Cookies, které ukládáme na vašem počítači, nejsou přístupné na webových stránkách jiných společností.

Většina prohlížečů Vám umožňuje měnit Vaše bezpečnostní nastavení a přijmout nebo odmítnout cookies.  Pokud chcete navštívit naše webové stránky, nemusíte mít cookies povolené, ale bez nich může být Váš přístup do některých oblastí omezen a stránky se Vám nemusí zobrazit v obvyklém formátu. Podrobné informace o cookies, které používáme, a o účelu, pro který je používáme, naleznete v Informaci o souborech cookies.

 

Internetové příznaky (Web Beacons)

Jako mnoho jiných provozovatelů webových stránek i společnost FLEETCOR může používat internetové příznaky. Díky web beacons lépe rozumíme návštěvnosti našich stránek a chování jejich uživatelů a také nám umožňují měřit úspěšnost našich propagačních akcí. Tyto informace nám neumožňují identifikovat Vás jako jednotlivce a slouží k lepšímu pochopení chování uživatelů našich stránek.

Dle Vašeho uvážení si můžete pomocí nastavení svého prohlížeče zablokovat pixelové tagy tak, aby se nezobrazovaly obrázky a nebyla umožněna funkce JavaScript.

 

Jak používáme vaše kontaktní a osobní údaje

Můžeme použít Vaše kontaktní a osobní údaje pro:

• Spuštění aplikací pro účty, které požadujete, oznámení o stavu žádosti, nebo žádost o další informace ve fázi zpracování žádosti

• Získání údajů o kreditních rizicích při objednávce produktu nebo v průběhu spolupráce

• Zpracování Vašich transakcí

• Vytvoření a správu Vašeho online účtu a odpovědi na Vaše dotazy

• Ochranu proti podvodům, neoprávněným transakcím, pohledávkám a jiným závazkům; řízení rizik

• Plnění našich závazků a uplatňování Vašich povinností vyplývajících ze vzájemných smluv

• Poskytování informací o našich produktech či službách

• Poskytování informací o jiném zboží nebo službách, které pro Vás mohou být zajímavé

• Umožnění Vašeho vstupu do interaktivních částí našich služeb

• Informace o změnách našich produktů a služeb

• Provádění, hodnocení a zlepšování našich služeb (včetně vývoje nových produktů a služeb; řízení komunikace; zjištění efektivity propagace; analýzy našich produktů, služeb a webových stránek; usnadnění funkčnosti webových stránek;  zpracování účetnictví, auditů, vyúčtování, schválení účtů a vymáhání plateb)

• Sledování využití vzájemné komunikace a její zlepšení

• Provádění analýz dat (včetně anonymizace osobních údajů)

• Vyhodnocení Vašeho zájmu o zaměstnání a kontakt ohledně možného zaměstnání

• Splnění platných právních požadavků, průmyslových norem a našich směrnic

• Informace můžeme též využít jinými způsoby, o nichž budeme informovat při jejich získání

Během spolupráce mohou vyvstat situace, kdy bude nutné Vám zavolat nebo Vy budete muset zavolat nám, případně komunikovat pomocí online chatu. Berte prosím na vědomí, že společnost CCS/FLEETCOR obecně tyto komunikace monitoruje a v některých případech pořizuje jejich záznam pro následné školení zaměstnanců, zlepšení komunikace nebo z důvodu uchování důkazů o konkrétní komunikaci nebo jednání.

 

Informace, které sdílíme

Neprodáváme, ani jinak nezveřejňujeme osobní údaje, které o Vás shromáždíme, s výjimkou případů zde výše popsaných, nebo těch, které Vám byly sděleny v době shromáždění dat.

Sdílíme informace za účelem provádění transakcí a jiných aktivit v souvislosti s našimi obchodními vztahy. Osobní údaje, které shromáždíme, můžeme sdílet s našimi pobočkami, vydavateli, obchodníky, zpracovateli, dodavateli a jinými subjekty, se kterými spolupracujeme na provádění transakcí. Můžeme též sdílet informace s našimi poskytovateli služeb, kteří provádějí služby naším jménem. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni k využívání nebo zveřejňování informací, pokud to není nutné pro provedení určitých služeb naším jménem či pro splnění zákonných požadavků. Požadujeme, aby se tito poskytovatelé služeb smluvně zavázali chránit příslušným způsobem bezpečnost osobních údajů, které naším jménem zpracovávají.

Můžeme sdílet informace se společnostmi s nimiž máme obchodní vztahy. Tyto společnosti Vás mohou kontaktovat kvůli výrobkům nebo službám, které pro Vás mohou být zajímavé.

Na našich webových stránkách můžete použít určité funkcionality provozované jinými organizacemi, například sociální sítě a nástroje určování polohy. Tyto funkce mohou být provozovány třetími stranami, které nepatří do skupiny FLEETCOR. Tyto společnosti mohou využívat osobní údaje v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Tam, kde jsou tyto funkcionality nabízeny, jsou na našich stránkách identifikovány příslušné třetí strany. Doporučujeme, abyste si ověřili zásady ochrany osobních údajů třetích stran, pokud tyto prvky využijete.

Vyhrazujeme si právo předat Vaše osobní údaje v případě, že prodáme nebo převedeme náš podnik či aktiva nebo jejich část. Pokud by k takovému prodeji či převodu došlo, vynaložíme přiměřené úsilí, aby přebírající osoba využila osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Po takovém prodeji či převodu můžete kontaktovat subjekt, kterému byly Vaše osobní údaje předány, s dotazy ohledně zpracování osobních údajů. 

 

Vaše práva a možnosti výběru 

 

Máte určitá práva týkající se Vašich osobních údajů, které uchováváme. Můžete si zvolit, jaké údaje od Vás dostaneme, jak je použijeme, a jak s Vámi budeme komunikovat.

Máte právo neposkytnout osobní údaje společnosti CCS/FLEETCOR, a to tak, že naše výrobky či služby nevyužijete. Můžete si nastavit možnost, že nechcete mít jedinečné cookie identifikační číslo přidělené Vašemu počítači, čímž se vyhnete shromažďování a analýze údajů získaných z našich webových stránek. Většina prohlížečů Vám umožní zastavit příjem nových cookies, nechat se informovat o obdržení nových cookies, a také zakázat existující cookies. Nicméně berte prosím v úvahu, že bez povolení cookies nebudete moci využít všech funkcí na našich webových stránkách.

Kdykoliv nám můžete oznámit, že si nepřejete, abychom Vám zasílali emailová marketingová sdělení, a to kliknutím na odkaz „Odhlásit“ u marketingových e-mailů, které od nás dostanete, nebo přes kontaktní údaje uvedené níže v části “Kontaktujte nás.”

Příjem našich marketingových nabídek rozesílaných poštou můžete zrušit dle příslušných instrukcí, které jsou zahrnuty v konkrétní reklamě. Marketingové nabídky zasílané poštou můžete odhlásit také pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části “Kontaktujte nás.”

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám v minulosti poskytli, můžete vzít zpět, případně můžete ze zákonných důvodů vznést námitku. My tuto situaci zohledníme. Za určitých okolností bude stažení souhlasu s používáním nebo zpřístupněním Vašich osobních údajů znamenat, že nebudete moci využít některé naše výrobky či služby. Provést změnu svého rozhodnutí se zpracováním osobních údajů můžete pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části “Kontaktujte nás”.

Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, můžete požadovat, abychom nesdíleli Vaše osobní údaje se třetími stranami, s výjimkou (i) poskytovatelů služeb, kteří provádějí služby v našem zastoupení, (ii) v případě, že prodáváme nebo převádíme veškeré naše podnikání nebo aktiva či jejich část, (iii) situací, kdy je zpřístupnění údajů vyžadováno zákonem nebo právním procesem, (iv) policejních orgánů nebo jiných státních úřadů, nebo (v) pokud věříme, že je zpřístupnění údajů nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo materiální újmě či finanční ztrátě, nebo ve spojení s vyšetřováním podezření z podvodu nebo uskutečněného podvodu či jiných ilegálních činností. Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, použijeme Vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách a dalších směrnicích, o nichž jsme vás informovali, pokud nemáme právní podklad a souhlas s využitím pro jiné účely. Tam, kde je to požadováno zákonem, si od Vás společnost CCS/FLEETCOR vyžádá souhlas předem v okamžiku shromažďování (i) osobních údajů pro marketingové účely a (ii) osobních údajů považovaných za citlivé dle platných zákonů.

 

Jak je zajištěna bezpečnost vašich informací 

Společnost FLEETCOR sídlí ve Spojených státech amerických. Všechny informace, které nám poskytnete, mohou být předány, archivovány a uchovávány v zabezpečené databázi v USA nebo převedeny do zabezpečené databáze mimo USA. Pokud předáváme Vaše údaje do jiných zemí, budou tyto údaje chráněny v souladu s těmito Zásadami.

Shromážděné údaje mohou být předány a uloženy v lokalitě mimo vaši domovskou zemi.  Mohou být též zpracovány našimi zaměstnanci pracujícími mimo Vaši domovskou zemi, případně zaměstnanci některého z našich dodavatelů. Tito zaměstnanci mohou být zapojeni mimo jiné do vyřízení Vaší objednávky, zpracování Vašich fakturačních údajů nebo poskytnutí podpůrných služeb. Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s předáním, archivací nebo zpracováním údajů. Pokud nám poskytnete údaje o Vašich zaměstnancích nebo osobách ve Vaší společnosti, je Vaší povinností zajistit jejich souhlas s poskytnutím údajů.

Provedeme přiměřená opatření k zabezpečení Vašich údajů a budeme je chránit v souladu s těmito Zásadami. Společnost FLEETCOR má svůj program zabezpečení údajů, jehož úkolem je (i) zajistit a uchovat důvěrnost Vašich osobních údajů; (ii) chránit proti předvídatelným hrozbám a rizikům, která mohou ohrozit zabezpečení a integritu vašich osobních údajů; (iii) chránit proti neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a jejich zneužití, které by mohlo vést ke značným škodám nebo nepříjemnostem způsobeným Vám nebo Vaší společnosti; a (iv) dodržovat platné zákony. Smlouvy s našimi dodavateli a poskytovateli služeb podobně zavazují tyto subjekty k ochraně vašich osobních údajů.

Předávání informací prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečné. Přestože se budeme velmi snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost, pokud jsou předávané na našich stránkách; každý přenos probíhá na Vaše vlastní riziko.

Pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnou používáme přiměřená preventivní opatření, včetně příslušných technických, administrativních a materiálních postupů. Údaje, které nám poskytujete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Naše webové stránky, které shromažďují osobně identifikovatelné údaje včetně údajů o osobách a společnostech, jsou zajištěny pomocí Secured Socket Layer (SSL). O stránkách zajištěných pomocí SSL Vás informuje většina prohlížečů.

Pokud jsme Vám dali (nebo pokud jste si vybrali) heslo, které Vám umožňuje přístup do různých částí našich webových stránek, jste odpovědný za udržování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste toto heslo s nikým nesdíleli.

Dle platných zákonů máte právo požadovat přístup k informacím a dostávat informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, aktualizovat je, opravovat a nechat údaje dle potřeby zablokovat nebo je vymazat. Právo na přístup k osobním údajům může být za určitých okolností omezeno dle příslušných místních zákonů.

Provést změnu svého rozhodnutí se zpracováním osobních údajů, požadovat vyjmutí Vašich údajů z našich kontaktních seznamů nebo podat žádost můžete pomocí kontaktních údajů uvedených níže v části “kontaktujte nás.”

 

Ochrana osobních údajů dětí  

Webové stránky společností ze skupiny FLEETCOR nejsou určeny pro děti, zvláště ne pro děti mladší 13 let. Žádná osoba mladší 13 let by neměla poskytovat osobní údaje ani se účastnit žádného fóra, chatu či online diskuzí.  Nezletilé osoby mladší 18 let nesmí zažádat o emailové newslettery ani služby na našich stránkách.  Pokud zjistíme, že jsme takové údaje přijali, budou vymazány.

 

Podmínky využití

Použitím webových stránek společnosti CCS/FLEETCOR a využíváním jejich služeb poskytujete souhlas s využitím Vašich kontaktních údajů v souladu s těmito Zásadami a dalšími směrnicemi a/nebo podmínkami, o kterých jste informováni.

Společnost FLEETCOR si vyhrazuje právo poskytnout kontaktní a osobní údaje v souladu s platnými zákony, na žádost státních orgánů nebo z nařízení soudu.

Pokud dojde ke změně těchto Zásad ochrany osobních údajů, bude aktualizace vždy zveřejněna na těchto stránkách. Uživatelům našich webových stránek doporučujeme průběžnou kontrolu případných změn. Každou návštěvou našich webových stránek souhlasíte se zněním právě aktuálních Zásad ochrany osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Pokud nechcete nadále dostávat emaily, faxy nebo telefonický hovory od společnosti CCS/FleetCor, nebo pokud chcete aktualizovat své údaje, požádat o vymazání některých údajů nebo poskytnutí informací o shromážděných údajích, kontaktujte nás na adrese market@ccs.cz.

Pokud máte další dotazy týkající se těchto Zásad nebo pokud si přejete podat stížnost, máte možnost nás kontaktovat těmito způsoby: 

  • emailem na adres dpo@fleetcor.cz s uvedením jména a telefonního čísla nebo emailové či poštovní adresy, abychom Vás mohli kontaktovat zpět; nebo 

 

  • poštou na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): PO BOX 1463, Whitehill House, Windmill Hill, Swindon, Wiltshire SN5 6PS, Velká Británie s uvedením jména a telefonního čísla nebo emailové či poštovní adresy, abychom Vás mohli kontaktovat zpět.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady budeme čas od času aktualizovat tak, aby odrážely změny v našem podnikání. Pokud dojde ke změnám používání Vašich osobních údajů, účelu jejich předávání nebo ke změně subjektů, kterým Vaše osobní údaje poskytujeme, budeme na našich webových stránkách informovat o změně těchto Zásad. Každou Vaší návštěvou našich webových stránek po provedení aktualizace těchto Zásad souhlasíte s jejich aktualizovaným zněním.