CCS Limit - Často kladené otázky

CCS Limit - Často kladené otázky

Parametry karty Limit

Jak mohu měnit parametry na své tankovací kartě CCS Limit?

Pro změnu parametrů palivové karty CCS Limit slouží formulář Žádost o změnu parametrů nebo je možné zaslat požadavek volnou formou do e-mailu. Formulář najdete na našich webových stránkách v sekci https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare. Vyplněný formulář zasílejte naskenovaný e-mailem na market@ccs.cz nebo na naše faxové číslo 266 108 588. V případě změny limitů karty je zaptořebí, aby byla žádost zaslaná z e-mailu oprávněné osoby nebo na formuláři který bude podepsán oprávněnou osobou.
Změnu parametrů karty CCS Limit lze zadat i po přihlášení do Zákaznického servisu CCS na našich webových stránkách v sekci Klientská zóna (Vstup do Zákaznického servisu). Nové parametry karty začnou být aktivní nejpozději do 24 hodin, kdy bude také možné si nové nastavení zkontrolovat na Zákaznickém servisu v Seznamu karet.

Jaké parametry mohu u tankovací karty CCS Limit měnit?

U palivové karty CCS Limit je možné v průběhu platnosti měnit tyto parametry: RZ/jméno řidiče (pokud není vyembosováno na kartě), poznámka, denní a měsíční limit karty, povolené skupiny zboží nebo jednotlivé kódy zboží. Seznam skupin a kódů zboží naleznete na našich webových stránkách v sekci https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare. V případě změny limitů je zapotřebí, aby byla žádost podepsaná oprávněnou osobou Vaší společnosti nebo zaslána z emailu odpávněné osoby.

Kde najdu seznam skupin a kódů zboží?

Seznam skupin a kódů zboží naleznete na našich webových stránkách v sekci https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare a v části Formuláře je přímo Seznam skupin a kódů zboží ke kartě Limit CCS.

Mohou mi tankovací kartu CCS Limit na některém obchodním místě CCS v ČR odmítnout akceptovat?

Pokud Vaše palivová karta není blokována, čerpací stanice ani jiná obchodní místa, která akceptují palivové karty CCS Limit, nesmějí kartu odmítnout. Všechny obsluhy čerpacích stanic jsou podrobně instruovány, jak postupovat v případě poruchy elektronického snímacího zařízení nebo v případě výpadku elektrického proudu. V takovýchto výjimečných případech může být prodej hrazen prostřednictvím mechanického snímacího zařízení (imprinteru). V tomto případě však CCS nemůže technicky zajistit dodržení denních a měsíčních limitů, skupin zboží nebo druhů zboží, které jsou na každé kartě specifické. V případě potíží volejte Kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108, kde vám jeho pracovníci kdykoli rádi pomohou.

PIN kód na kartě

Co mám dělat, když jsem zapomněl(a) svůj PIN kód?

Pokud jste zapomněli PIN kód k Vaší kartě CCS Limit, je důležité rozlišit, zda máte u Vaší karty nastavenou možnost - Změna Pin kódu ANO/NE.
V případě, že má karta nastaveno Změna PIN - NE, tak je možné si požádat o opis PINu. Žádost je možno zaslat na e-mail zakaznicka.podpora@ccs.cz s uvedením čísla karty nebo po přihlášení do Zákaznického servisu, kde u dané karty zadáte Opakovaný tisk PINu. Poté Vám bude PIN zaslán poštou na kontaktní adresu Vaší společnosti na jméno oprávněné osoby.
Pokud má Vaše karta nastaveno Změna pin - ANO a pin jste si neměnili, tak je možné opět požádat o opis PINU. V případě, že došlo u karty ke změně PINu, tak tímto opisem změněný PIN nezískáte, ale je možné si PIN na čerpací stanici změnit nebo nastavit znova pomocí PUKu. V tomto případě požádejte přestřednictví oprávněné osoby Vaší společnosti o PUK. PUK zasíláme e-mailem nebo prostřednictvím sms zprávy. Jakmile je PUK odeslán, jeho platnost je pouze ten den do půlnoci. S PUKem je zapotřebí se dostavit na čerpací stanici a přes terminál CCS provést Odblokaci PINu. Postup odblokace obdržíte e-mailem spolu s PUKem.

Co mám dělat, když jsem si zablokoval tankovací kartu z důvodu chybně zadaného PIN kódu?

Kartu je možné odblokovat přímo na čerpací stanici pomocí kódu PUK. Požádejte prostřednictvím odpovědné osoby o PUK, který budete k odblokování a získání nového PIN kódu potřebovat (POZOR platnost kódu PUK je pouze v den, kdy je vygenerován!). PUK bude sdělen SMS/e-mailem odpovědné osobě. Na čerpací stanici pomocí PUKu odblokujete kartu a zároveň budete vyzváni k zadání nového PIN kódu.

Mohu měnit PIN kód k tankovací kartě?

Pokud máte na palivové kartě CCS Limit povolenou změnu PINu, je změna PIN kódu možná na čerpací stanici na terminálu CCS kdykoli v průběhu platnosti karty. V případě, že si PIN změníte, tak tento PIN bude platný pouze po dobu platnosti karty a jakmile se Vám karta bude obnovovat, bude Vám zaslán nový PIN. Poté si daný PIN opět můžete změnit na vlastní. Změny PINu nejsou možné na čerpacích stanicích kde je akceptace karet CCS přes bankovní terminál (Benzina, Shell).
Je-li na kartě změna PIN zablokována, není tato změna na čerpací stanici možná.

Změní se PIN kód při obnově tankovací karty?

Při obnově karty CCS Limit se PIN mění dle nastavení karty. Nastavení karty nalezente na nosiči karty, který jste spolu s kartou obdrželi.
Pokud je v nastavení Změna PIN - ANO, dochází ke změně PIN a daný PIN kód Vám byl zaslán na začátku měsíce, ve kterém se karta obnovuje.
V případě, že je uvedeno Změna PIN - NE, tak se PIN nemění a zůstává původní PIN, který jste obdrželi k původní kartě.
Nastavení Vaší palivové karty CCS Limit snadno zjistíte také prostřednictvím Zákaznického servisu CCS v záložce Seznam karet nebo na Kontaktním centru CCS, tel.: 266 108 108.

Blokace karty

Jakým způsobem mohu tankovací kartu CCS Limit zablokovat?

Jakmile zjistíte, že nemáte svou palivovou kartu CCS Limit, ihned ji zablokujte. Využijte k tomu kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108 či Zelenou linku CCS pro blokaci karet - tel.: 800 118 866. Při telefonickém zablokování karty je nutné tento krok potvrdit písemně - emailem na market@ccs.cz nebo faxem na číslo 266 108 588 nejpozději 24 hodin od její telefonické blokace. Zablokovat kartu lze také po přihlášení do Zákaznického servisu CCS na https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. Zablokování karty výrazně zjednodušíte tím, že budete znát její číslo. Písemné potvrzení musí obsahovat číslo palivové karty, případně číslo zákazníka a údaj, na který byla karta vystavena, tzn. SPZ vozidla nebo jméno řidiče. V tomto potvrzení si můžete rovnou zažádat o vystavení náhradní palivové karty CCS.

Karta CCS Limit - objednání a zrušení

Jak mohu objednat novou kartu CCS Limit ke stávajícímu zákaznickému číslu?

Novou kartu CCS Limt můžete přiobjednat přes Zákaznický servis - https://www.ccs.cz/pro-zakazniky nebo můžete požádat o vydání nové karty CCS Limit emailem na zakaznicka.podpora@ccs.cz .
V e-mailu prosím uveďte zákaznické číslo a dále Vámi požadované parametry karty - RZ/jméno řidiče (nebo označení Univerzální karta), denní a měsíční limit karty, povolenou skupinu zboží nebo jednotlivé kódy zboží, poznámku, požadujete- li povolit změnu PIN kódu a možnost zadávání kilometrů při platbě.

Jak mohu zrušit kartu CCS Limit?

Kartu již není potřeba fyzicky vracet, ale je nutno ji znehodnotit a to přestřižením ČIPU karty. Takto znehodnocenou kartu naskenujte nebo nafoťte, tak aby bylo patrné znehodnocení ČIPU a čitelné číslo karty a zašlete e-mailem spolu s požadavkem na zrušení na adresu - zakaznicka.podpora@ccs.cz. Po obdržení tohoto požadavku bude karta v systému zrušena.

Přístupy do ZS, CCS plus, E-shopu

Jak se mohu přihlásit na Zákaznický servis?

Pro příhlášení do Zákaznického servisu použijte odkaz https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. Poté zvolte Vstup do zákaznického servisu. Zde vyplňte Uživatele a Heslo. V případě, že došlo ke ztrátě hesla, je možno vygenerovat nové heslo prostřednictvím - Heslo ztraceno.
Pokud nemáte zřízen přístup do Zákaznického servisu, můžete o něj požádat prostřednictvím formuláře Žádost o elektronické dokumenty. Najdete jej na nanšich webových stránkách - https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare. Vyplněný formulář s podpisem oprávněné osoby Vaší společnosti zasílejte naskenovaný na email zakaznicka.podpora@ccs.cz.

Jak se mohu přihásit do Služby CCS Plus?

Pro příhlášení do Služby CCS Plus použijte odkaz https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. Poté zvolte Služba CCS Plus. Vyplňte pole Klient a Heslo.
Pokud nemáte zřízent přístup do tohoto portálu, může o něj zažádat oprávněná osoba Vaší společnosti písemnou formou. V žádosti nezapomeňte uvést Vaše zákaznické číslo a odešlete na email: zakaznicka.podpora@ccs.cz.

Jak se mohu přihlásit do E-shopu?

Pro příhlášení do E-Shopu použijte odkaz https://www.ccs.cz/pro-zakazniky. Poté zvolte CCS E-SHOP. Přihlašte se vyplněním emailu a hesla. V případě, že došlo ke ztrátě hesla, je možno vygenerovat nové heslo prostřednictvím - Zapomenutého hesla.
Pokud nemáte přístup do E-shopu zřízen, může o něj požádat oprávněná osoba Vaší společnosti emailem na zakaznicka.podpora@ccs.cz. V emailu uveďte Vaše zákaznické číslo.

Platby a vyúčtování

Kdy obdržím daňový doklad s vyúčtováním?

Daňový doklad za palivové karty CCS je k dispozici po zpracování všech transakcí týkajících se účtovaného měsíce v Zákaznickém servisu, zaslán e-mailem nebo poštou, dle varianty, kterou jste si zvolili.
V Zákaznickém servisu a prostřednictvím e-mailu jsou daňové doklady k dispozici nejdříve 3.den následujícího měsíce.
Daňové doklady, které jsou zasílány poštou odchází nejdříve 4.den následujícího měsíce.

Kdy probíhá inkaso plateb za čerpání na tankovací karty CCS?

Inkasa za Vaše nákupy s palivovou kartou CCS Limit provádíme 2x měsíčně, a to vždy 17. dne aktuálního měsíce (za první polovinu měsíce, tj. čerpání od 1. do 15. dne v měsíci) a 2. dne následujícího měsíce (za druhou polovinu měsíce, tj. čerpání od 16. dne do konce měsíce). Kromě těchto pravidelných inkas provádí společnost CCS i inkasa nepravidelná. Ta jsou prováděna ve výjimečných situacích, například poplatek za výrobu palivové karty či inkaso záruky na kartu.

Kde získám daňový doklad za výrobu/obnovu karty CCS Limit?

Daňové doklady za výrobu/obnovu karty Limit jsou odesílány na e-mail první odpovědné osoby. V případě, že Vám doklad nebyl doručen do e-mailu, doporučujeme zkontrolovat SPAM, Nevyžádanou poštu nebo složku Hromadné. Pokud Vám i tak schází některý z těchto dokladů, napište nám VS dokladu na zakaznicka.podpora@ccs.cz a my Vám rádi doklad zašleme.

Změny ve smlouvě

Jak změním kontaktní údaje (adresu, oprávněnou osobu, e-mail nebo telefon)?

Pro změnu kontaktních údajů (adresu, oprávněnou osobu, e-mail nebo telefon) je zapotřebí zaslat žádost s podpisem oprávněné osoby Vaší společnosti.
Žádost je možné sepsat volnou formou nebo využít Změnový formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách https://www.ccs.cz/dokumenty-a-formulare
Žádost poté zašlete na e-mail zakaznicka.podpora@ccs.cz.

Obnova karty

Příští měsíc mi končí platnost karty Limit, kdy obdržím novou?

Nová karta se odesílá na kontaktní adresu Vaší společnosti v 2.polovině měsíce, kdy končí platnost původní karty.
Pokud u karty máte nastavenou změnu PIN - ANO, obdržíte poštou začátkem měsíce, kdy končí původní kartě platnost, také nový PIN kód.