CCS Pay

CCS Pay

Aplikace CCS Pay

Co je CCS Pay?

CCS Pay je aplikace, díky které si svou fyzickou CCS kartu přidáte do mobilu jako kartu virtuální. S ní následně můžete provádět bezkontaktní platby.

Jaké jsou její smluvní podmínky?

Mezi zákazníkem a CCS může být sjednána doplňková služba používání mobilní aplikace CCS Pay. Služba umožňuje nahrání fyzické karty zákazníka do mobilní aplikace, která je k dispozici na Google Play. Uživatel fyzické karty CCS musí požádat o aktivaci karty v mobilní aplikaci oprávněného zástupce zákazníka CCS. Oprávněný zástupce má přístup do zákaznického servisu CCS, kde je mu umožněno spravovat aktivaci/deaktivaci karet v mobilní aplikaci. Zákazník je odpovědný za umožnění použití mobilní aplikace uživatelům fyzických karet zákazníka. Aktivování fyzických karet v mobilní aplikaci CCS Pay nezbavuje uživatele karet povinnosti mít fyzickou kartu vždy při sobě. CCS nenese odpovědnost za nefunkčnost mobilní aplikace v případě poruchy internetového připojení obchodního místa, vybití mobilního telefonu uživatele karet, překročení smluvených dat u mobilního operátora, výpadku na straně mobilního operátora a dalších technických výpadků.

Virtuální karta

Co je virtuální karta?

Virtuální karta je kopie fyzické karty. Můžete s ní platit přes mobilní telefon, do kterého si tuto kartu uložíte.

Nahrazuje fyzickou kartu?

Virtuální karta nenahrazuje fyzickou kartu. Pouze k ní přidává pohodlnou možnost platit mobilním telefonem.

Přidání virtuální karty do aplikace nijak nemění funkčnost fyzické karty.

Fyzickou kartu musíte stále nosit u sebe, i když platby provádíte přes virtuální kartu ve svém telefonu.

Proč musím nosit fyzickou kartu, i když platím mobilním telefonem?

Fyzická CCS karta Vám dává jistotu, že zaplatíte i v případech, kdy máte vybitý telefon, vypadne mobilní síť nebo dosáhnete limitu mobilních dat a na místech se špatným nebo žádným signálem mobilní sítě. Obsluha obchodního místa Vás také může požádat o předložení fyzické karty pro kontrolu.

Můžu mít více virtuálních karet v jednom telefonu?

Aplikace podporuje uložení více virtuálních karet. Výběr karty, které má být použita při platbě, potom provádíte aktivací karty pro platbu.

Můžu mít stejnou virtuální kartu ve více telefonech?

Toto není možné z bezpečnostních důvodů. Ve chvíli, kdy do aplikace přidáte virtuální kartu, je automaticky zneplatněna ve všech ostatních zařízeních.

Fyzická karta samozřejmě zůstává funkční nezávisle na přidání virtuální karty.

Jak funguje blokace virtuální karty?

Blokace virtuální karty je svázána s blokací fyzické karty. Pro zablokování virtuální karty je třeba zablokovat fyzickou kartu.

Jaká je platnost virtuální karty?

Platnost virtuální karty je shodná s platností zdrojové fyzické karty.

V rámci obnovy fyzické karty Vám je doručena nová fyzická karta s prodlouženou platností, kterou můžete přidat jako virtuální kartu do aplikace.

Ve chvíli, kdy vyprší virtuální kartě platnost, zůstává v aplikaci, ale již nemůže být použita pro platbu. Můžete ji smazat.

Projeví se platby virtuální kartou ve vyúčtování?

Z pohledu vyúčtování se nerozlišuje, zda platba proběhla fyzickou nebo virtuální kartou.

Přidání karty do aplikace

Jak probíhá přidání karty do aplikace?

Přidání karty zahájíte stiskem tlačítka + na hlavní obrazovce aplikace. Následně je potřeba k NFC čtečce telefonu přiložit Vaši fyzickou kartu.

Po úspěšném načtení a kontrole fyzické karty jste dotázáni na Vaše telefonní číslo.

Po zadání telefonního čísla je zahájen schvalovací proces, při kterém musí Váš požadavek na přidání karty do aplikace schválit oprávněný zástupce Vaší organizace. Toto může trvat až několik dní.

Po schválení Vašeho požadavku obdržíte na telefonní číslo SMS zprávu, která obsahuje ověřovací odkaz.

Kliknutím na ověřovací odkaz ve Vašem telefonu se spustí aplikace a naváže na rozpracované přidání karty.

Nyní musíte znovu přiložit správnou fyzickou kartu k NFC čtečce telefonu. Posledním krokem je vyjádření souhlasu se smluvními podmínkami služby a potvrzení přidání karty do aplikace. Pokud narazíte na nějaké problémy, tak se prosím podívejte do sekce řešení problémů při přidávání karty.

Můžu použít k ověření kódu zahraniční telefonní číslo?

Ověřovací kód lze doručit pouze na česká telefonní čísla.

Jaké karty lze přidat do aplikace?

Do aplikace jde přidat všechny bezkontaktní karty CCS Limit.

Řešení problémů při přidávání karty

Co mám dělat, když mi nejde přidat karta do aplikace?

Následující kapitoly popisují řešení běžných problémů, na které můžete narazit při přidávání karty do aplikace.

Aplikace vůbec nereaguje na přiložení karty

Ujistěte se, že máte zapnuté NFC.

Přiložte kartu na jiné místo. Umístění antény se liší podle modelu telefonu. Tato informace by měla být součástí uživatelské příručky Vašeho zařízení. Některé verze systému Android poskytují informaci o umístění NFC antény na obrazovce nastavení NFC. Často se karta přikládá zezadu do horní části telefonu, v blízkosti kamery fotoaparátu. Při přikládání by se karta měla přímo dotýkat těla telefonu.

Zkuste kartu přikládat pomaleji nebo rychleji. Některé modely telefonů kartu detekují až na základě fyzického „klepnutí“ kartou o telefon. Ujistěte se, že pouzdro nebo kryt telefonu neblokuje NFC signál. Použití neoriginálního příslušenství může výrazně omezit nebo dokonce úplně blokovat vestavěnou NFC anténu. Zkuste načíst kartu pouze s holým telefonem bez pouzdra nebo krytu.

Proveďte kartou bezkontaktní platbu na terminálu, abyste se ujistili, že karta nemá poškozenou anténu. V případě poškození požádejte o výměnu karty.

Ověřte funkčnost NFC Vašeho telefonu pomocí jiné aplikace.

Aplikace odmítá kartu

Zkontrolujte, že přikládáte podporovanou kartu. Jiné karty není možné přidat.

Opakujte načtení karty.

Dochází k chybám komunikace s kartou

Projděte si prosím tipy ohledně přikládání karty. Často bývají problémy s komunikací způsobeny nevhodným místem přikládání karty. Použití neoriginálního pouzdra nebo krytu může snižovat citlivost NFC antény.

Když budete trpělivě opakovat načtení karty, tak by se Vám to nakonec mělo vždy podařit.Nepřichází mi SMS s ověřovacím kódem

Zopakujte pokus o přidání karty do aplikace se stejnou fyzickou kartou a stejným telefonním číslem. Telefonní číslo při zadávání pečlivě zkontrolujte. Po potvrzení čísla bude zobrazena informace o stavu Vaší žádosti. Jsou zde tyto možnosti:

  • Když se zobrazí informace, že přidání ještě musí být schváleno Vaší organizací, tak Váš požadavek na schválení zatím nebyl zpracován. Kontaktujte oprávněného zástupce, který má ve Vaší organizaci na starosti správu CCS karet, a požádejte jej o schválení požadavku.
  • Jestli se Vám zobrazí, že na telefonní číslo byla odeslána SMS zpráva s ověřovacím kódem, tak Váš požadavek byl schválen a SMS zpráva byla odeslána. Zkontrolujte prosím svoje příchozí zprávy.
  • Pokud byl Váš požadavek zamítnut, tak kontaktujte oprávněného zástupce Vaší organizace. Po vzájemné domluvě můžete pokus o přidání karty do aplikace opakovat.

Celý proces schválení může trvat i několik dní.

Ověřovací odkaz ze SMS zprávy mi nefunguje

Pro ověření Vašeho telefonního čísla znovu zahajte přidání karty do aplikace. Přiložte stejnou kartu a zadejte stejné telefonní číslo.

Potom vyplňte šestimístný ověřovací kód ze SMS zprávy a potvrďte jej. Po ověření kódu vyjádřete souhlas se smluvními podmínkami služby a potvrďte přidání karty do aplikace.

Schvalování přidání karty do aplikace

Jak probíhá proces schválení přidání karty?

Aby bylo možné přidat Vaši fyzickou CCS kartu do aplikace, musí tuto operaci schválit zástupce Vaší organizace.

Jakmile v aplikaci načtete fyzickou kartu a zadáte své telefonní číslo, tak tento oprávněný zástupce obdrží SMS s odkazem na internetovou stránku. Na ní může přidání této karty do aplikace povolit nebo zamítnout.

Tento krok je vynechán, pokud o vložení karty žádá přímo oprávněný zástupce. V tomto případě dojde ke schválení automaticky a na Vaše telefonní číslo přijde rovnou ověřovací SMS zpráva.

Kdo je „oprávněný zástupce“ mé organizace?

Oprávněný zástupce je kontaktní osoba, která je pro Vaši organizaci uvedena v zákaznickém servisu.

Pokud nevíte, kdo tuto roli ve Vaší organizaci zastává, prosím kontaktuje CCS.

Co se stane, když je můj požadavek zamítnut?

V případě zamítnutí požadavku na přidání karty oprávněným zástupcem Vám je zaslána SMS zpráva s informací o zamítnutí tohoto požadavku.

Platba virtuální kartou

Jak probíhá platba virtuální kartou?

Pokud jste si úspěšně přidali do aplikace svou kartu, aktivovali ji pro platbu a správně v systému nastavili bezkontaktní platby, tak můžete zahájit platbu přiložením telefonu k terminálu.

Během platby je zobrazena notifikace, která popisuje průběžné výsledky načítání karty.

Pokud narazíte na nějaké problémy, tak se prosím podívejte do sekce řešení problémů při platbě.

Aktivace karty pro platbu

Aby bylo možné platit přiložením mobilního telefonu, tak musíte nastavit jednu z Vašich virtuálních karet jako „aktivní pro platbu“. To provedete výběrem položky „Aktivovat pro NFC platbu“ z kontextového menu, které se zobrazí po kliknutí na kartu v přehledu karet.  Takto vybraná karta bude následně použita pro platby na platebních terminálech.

Pokud nadále nechcete kartu používat pro platbu mobilním telefonem, tak ve stejném kontextovém menu vyberte položku „Deaktivovat pro NFC platbu“.

Když máte v aplikaci více virtuálních karet, tak jako „aktivní pro platbu“ může být vybrána jenom jedna z nich.

Kde všude můžu platit virtuální kartou?

S pomocí virtuální karty lze platit na všech obchodních místech, kde je možné platit CCS kartou bezkontaktně.

Jaký PIN používá virtuální karta?

Virtuální karta používá stejný PIN jako karta fyzická. V případě změny PINu fyzické karty dojde automaticky i ke
změně PINu odpovídající karty virtuální.

Musím kvůli platbě odemykat telefon?

Pokud máte aplikaci CCS Pay nastavenou jako primární platební aplikaci, tak ve výchozím nastavení telefon
odemykat nemusíte. Stačí jej přiložit k terminálu. Transakce je chráněna Vaším PINem, stejně jako v případě
platby fyzickou kartou.

Jde platba zamčeným telefonem vypnout?

Chování platby se zamčeným telefonem lze změnit v nastavení aplikace.

Co vyjadřuje notifikace zobrazovaná během platby?

Notifikace slouží k rychlé diagnostice problémů, ke kterým může dojít během platby. Textový popis shrnuje její průběh. Je doplněn ikonou, která přehledně zobrazuje kvalitu bezkontaktní komunikace s terminálem (ikona terminálu a NFC pole) a stav online spojení na  server (síťový oblak).

Poklepáním na notifikaci otevřete nápovědu, v níž najdete popis aktuálního problému.

Tuto notifikaci můžete vypnout v nastavení aplikace.

Řešení problémů při platbě

Co mám dělat, když mi nefunguje platba?

Po kontrole, že telefon přikládáte ke správnému terminálu, prosím zkontrolujte správné nastavení aplikace a způsob přikládání karty. Zkontrolujte také své internetové připojení.

Pokud aplikace reaguje na přiložení k terminálu, zkontrolujte zobrazenou notifikaci. Ta Vás nasměruje, zda se jedná o problém s bezkontaktní komunikací mezi telefonem a terminálem nebo o problém s online spojením na server. Poklepáním na notifikaci otevřete  odpovídající kapitolu nápovědy.

Pokud se Vám stále nedaří zaplatit telefonem, použijte fyzickou kartu.

Terminál nereaguje na přiložení telefonu

V seznamu karet zkontrolujte, že aplikace i telefon jsou správně nastaveny pro platbu. Pokud je zde zobrazeno nějaké varování, tak se řiďte jeho pokyny.

V případě režimu platbu otevřenou aplikací musíte k terminálu přikládat telefon s otevřenou aplikací.

Pokud i tak terminál na kartu nereaguje, tak si prosím projděte tipy ohledně přikládání karty. Ty fungují analogicky i při přikládání telefonu k terminálu. Typicky jde o vzájemné umístění platebního terminálu a mobilního telefonu.

Pokud všechny výše uvedené pokusy selžou, zaplaťte fyzickou kartou.

Chyba spojení na server při platbě

Aplikace k provedení platby vyžaduje online spojení na server. Pokud se nepodaří spojení navázat, tak platbu nelze provést. Není tedy možné platit na místech se špatným nebo žádným pokrytím signálem mobilní sítě.

Ve výjimečných případech může dojít i ke krátkodobému výpadku serveru.

Pokud se není možné spojit na server, zaplaťte fyzickou kartou.

Nedaří se komunikovat se čtečkou

Projděte si prosím tipy ohledně přikládání karty. Ty fungují analogicky i při přikládání telefonu k terminálu. Typicky jde o vzájemné umístění platebního terminálu a mobilního telefonu.

Pokud se Vám i tak nedaří zahájit platbu, zaplaťte fyzickou kartou.

Správa virtuálních karet

Můžu si nějak jednotlivé virtuální karty označit?

Aplikace u karty zobrazuje původní popisek, shodný s fyzickou kartou.

Popisek karty můžete měnit výběrem položky „Změnit popis“ z kontextového menu, které se zobrazí po kliknutí na kartu v přehledu karet.

Jak smažu virtuální kartu z aplikace?

Virtuální kartu smažete výběrem položky „Smazat“ z kontextového menu. To se zobrazí po kliknutí na kartu v přehledu karet.

Řešení problémů s aplikací

Zákaznická linka

Zákaznická linka – v pracovní dny od 07:30 – do 17:00hod. na telefonním čísle 266 108 108, emailu zakaznicka.podpora@ccs.cz, nebo chat na stránkách www.ccs.cz

Hlášení chyby v aplikaci

K hlášení chyb nebo připomínek k aplikaci prosím použijte funkci „Nahlásit chybu“. Ta je dostupná z obrazovky „O aplikaci“.