Mýto CZ - Často kladené otázky

Mýto CZ - Často kladené otázky

Mýto CZ

Kde najdu podrobnější informace o mýtném systému?

Veškeré informace naleznete na www.mytocz.eu nebo můžete kontaktovat Zákaznické centrum NONSTOP na telefonním čísle :
+420 243 243 243

Jak mohu zaregistrovat svá vozidla do mýtného systému přes CCS?

Registraci mýta pro Vás rádi zajistíme. K registraci je potřeba mít u nás uzavřenou smlouvu a platnou kartu Toll (https://www.ccs.cz/karta/ccs-toll) . Karta Toll může být jako Univerzální karta - poté stačí jedna karta pro všechna Vaše vozidla, nebo je nutno mít ke každé SPZ kartu Toll na SPZ. Dále je potřeba doložit kopii technického průkazu vozidla a ostatní dokumenty , které nalezne na https://www.ccs.cz/myto a to vše odeslat na email - myto@ccs.cz.

Jak postupovat v případě změny registrační značky vozidla?

Je nutné provést novou registraci vozidla, původní jednotka se vrací na distribučním místě.

Jak lze vrátit palubní jednotky?

Palubní jednotky je možné vrátit na jakémkoliv obslužném místě s originálem technického průkazu. Distribuční místa jsou v provozu 24/7.
Druhou možností je vrácení palubních jednotek poštou. Zákazníci mohou vracet jednotky na adresu: Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6.
Poštou lze vracet jednotky v režimu post-pay i v režimu pre-pay. U jednotek, kde proběhla úhrada v hotovosti, vrácení poštou nedoporučujeme. Spolu s jednotkou je nezbytné zaslat řádně vyplněný reklamační formulář včetně kompletního bankovního spojení. Jednotky je třeba zasílat v dostatečném předstihu před datem exspirace. Zákazníkům ze zemí mimo EU důrazně nedoporučujeme využívat tuto formu vracení jednotek z důvodu možných celních povinností.
Z důvodu rychlejšího odbavení doporučujeme osobní vrácení jednotek na obslužných místech.
Prosím mějte na paměti, že k jedné registrační značce vozidla může být vydána pouze jedna palubní jednotka. Pokud zákazník vrací jednotku za účelem změny režimu placení, je potřeba to provést na obslužném místě. Dokud je totiž původní jednotka na cestě, figuruje stále v systému a k vozidlu nelze vydat jinou jednotku!
V režimu post-pay vrácení palubní jednotky neznamená zároveň automaticky zánik registrace vozidla. Zákazník si může k vozidlu opět vyzvednout palubní jednotku při příští návštěvě České republiky. Pokud chcete ukončit celou registraci vozidla, je třeba to provést přes vydavatele tankovací karty.
 

Proč není kauce uvedená na faktuře od MÝTA CZ a kde k ní zákazník získá doklad?

Zaplacené kauce nejsou na faktuře uvedeny. Systém je nastaven tak, že faktura obsahuje pouze projeté mýtné a účetním dokladem ke kauci je doklad, který zákazník obdrží přímo při vyzvednutí OBU na obslužném místě. Tento doklad má zákazník k dispozici také v zákaznické samoobsluze.

Jak lze doplatit dlužné / nesprávně zaúčtované mýtné?

Co se týče doplatků, je třeba rozlišovat dva případy:

1) Doplatek za jízdu bez OBU nebo s nefunkční OBU – mýtné transakce nebyly vůbec načteny.
Takový doplatek může zákazník provést buď přímo ve své zákaznické samoobsluze (zadá trasu, kterou si přeje doplatit, a provede úhradu platební kartou), anebo na obslužném místě. Je třeba brát v potaz, že distribuční místo provádí jen bezprostřední doplatky (krátká jízda bezprostředně před návštěvou distribučního místa), rozsáhlejší doplatky je uživatel povinen provádět na Kontaktním místě nebo v samoobsluze. Doplatky je na obslužných místech možné hradit hotově, platební nebo tankovací kartou. Výrazně doporučujeme zákazníkům využít možnost zaplatit doplatek online v rámci zákaznické samoobsluhy, je to rychlejší a pohodlnější a zákazník má dostatek času promyslet si přesnou trasu, kterou chce pro doplatek zadat.

2) Doplatek za jízdu s chybný parametry (chybný počet náprav, emisní třída apod.) – transakce byly načteny, ale nesprávně oceněny.Takovýto doplatek je třeba vždy řešit přes Podání (reklamaci), na jehož základě reklamační oddělení vyúčtuje rozdíl v částce, který je potom rovnou zákazníkovi zahrnut do faktury. Podání si může zákazník založit v zákaznické samoobsluze nebo kontaktovat zákaznickou linku.

Jak uplatnit slevy na mýtném?

Slevy na mýtném si řeší uživatel sám v zákaznické samoobsluze. Postup je popsán přímo v samoobsluze. Postup pro uplatnění slevy platí stejný jako doposud, protože je dán legislativně. Provozovatel vozidla má právo uplatnit Slevu na mýtném za podmínek stanovených Zákonem a Nařízením vlády.