Ochrana údajů

Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti FLEETCOR Europe (nezkrácená verze)

Tyto zásady ochrany soukromí byly naposledy revidovány dne 08.02.2019.

Ve společnosti FLEETCOR Technologies, Inc., respektujeme vaše soukromí prostřednictvím našich přidružených podniků provozujících Allstar, epyx, FLEETCOR, The Fuelcard Company, Travelcard a značky CCS a spravujících palivové karty Shell (společně dále jen „FLEETCOR”, „my”, „náš” nebo „nás, nám, námi”). Zavedli jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom ukázali, jak společnost FLEETCOR používá osobní údaje týkající se jejích zákazníků, potenciálních zákazníků, držitelů palivových karet, uživatelů webových stránek a jiných subjektů, se kterými spolupracujeme.

Pokud se ucházíte o pozici v některé z našich společností, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání.

Společnost FLEETCOR považuje vaše soukromí za důležité. Zavazujeme se chránit důvěrnost informací, které nám poskytujete, včetně vašich osobních údajů. Tyto zásady popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, jak takové údaje používáme, s kým je sdílíme, co můžete udělat ohledně našeho používání těchto údajů, vaše právo na ochranu soukromí a jak jste ze zákona chráněni. Popisujeme také opatření, která podnikáme za účelem ochrany vašich osobních údajů, i to, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů v oblasti ochrany soukromí.

 

Kdo jsme

Přečtěte si část „Jak nás kontaktovat“, abyste pochopili, kdo prověřuje vaše osobní údaje.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer), který má na starost otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Podrobnosti o tom, jak kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, naleznete v části „Jak nás kontaktovat“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Informace, které shromažďujeme

Vzhledem k tomu, že jsme poskytovatelem palivových karet a služeb řízení výdajů a služeb sítě vozidel pro podniky, je možné, že s vámi budeme mít přímý vztah; vy si můžete zvolit, zda-li nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s tímto vztahem nebo zda je můžeme shromáždit jiným způsobem. Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou obsahovat:

 

Kontaktní údaje

Pokud jste naším zákazníkem, držitelem karty nebo jste s námi jinak ve spojení (např. prostřednictvím našich webových stránek), pak o vás shromažďujeme určité základní kontaktní informace. Může se jednat o vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo faxu.

V případě, že jste zástupcem nebo zaměstnancem některého z našich zákazníků, můžeme také shromáždit jméno zaměstnavatele/společnosti, kterou zastupujete, vaši funkci ve firmě a název pracovní pozice. Pokud využíváte naši službu pro sledování vozidel, může se jednat o údaje o poloze vašeho vozidla a záznamy jeho cest.

 

Přihlašovací údaje

Pokud u nás máte online účet, ukládáme vaše uživatelské jméno a heslo, abychom mohli spravovat váš přístup na naše platformy.

 

Finanční informace

Ty mohou zahrnovat číslo vaší palivové karty, podrobnosti o kreditní/debetní kartě, informace o bankovním účtu a údaje, které shromažďujeme o stavu vaší důvěryhodnosti, pokud vytváříme zprávu o kredibilitě.

 

Informace o našich klientech

Ty mohou zahrnovat vaše datum narození a adresu bydliště, číslo pasu, číslo řidičského průkazu anebo číslo sociálního pojištění.

Pokud jste ředitelem nebo skutečným vlastníkem potenciálního zákazníka, pak můžeme shromažďovat a použít vaše osobní údaje k provádění kontrol důvěryhodnosti a kontrol zaměřených na praní špinavých peněz.

 

Materiály, které nám poskytnete

Můžete se s námi spojit například prostřednictvím našeho webu nebo telefonicky, můžeme vám poslat e-mail nebo tak můžete učinit vy; a také nám můžete zaslat zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku spokojenosti.

 

Technické informace o vašem zařízení a využívání webových stránek

Používáte-li naše webové stránky nebo mobilní aplikace, nainstalujeme do vašeho zařízení určité soubory cookie a webové majáky. Podrobnosti o tom, jak tyto technologie využíváme, jsou dále popsány v našich zásadách používání souborů cookie.

Prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a podobných technologií můžeme shromažďovat podrobnosti o vašem zařízení, například IP adresu, druh internetového prohlížeče a operačního systému. Můžeme také shromažďovat informace o vašem pohybu na internetu, například o tom, jak používáte náš web, jaké stránky jste navštívili, datum a čas každé návštěvy a URL adresy webových stránek, které vás přesměrovaly na naše webové stránky.

 

Přehled o transakcích

Pokud jste držitelem karty, shromažďujeme záznamy o vašich transakcích na této kartě, včetně místa, data a času transakce a nákladů na palivo, zboží nebo služby.

 

Údaje o poloze

Pokud jste držitelem karty, shromažďujeme informace o místě všech transakcí provedených kartou.

S vaším souhlasem budeme mít přístup k informacím založeným na poloze nebo shromáždíme trhy s určením polohy z vašeho mobilního zařízení nebo podle vaší IP adresy. Tyto informace použijeme k tomu, abychom vám poskytli oznámení týkající se vaší polohy. Tyto informace nepoužíváme k tomu, abychom vás přesně lokalizovali z jakéhokoli jiného důvodu, než je poskytnutí služby. Pokud jste nám v minulosti umožnili využít informace o své poloze a přejete si toto oprávnění zrušit, změňte prosím nastavení na svém zařízení.

 

Údaje o poloze vozidla

Některé z našich služeb mohou zahrnovat používání telematického systému pro vozidla. Některé telematické systémy nám v mezích zákona umožňují využívat, zpřístupňovat nebo získávat přístup k informacím o poloze a počtu najetých kilometrů.

Používání telematického systému podléhá podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů zveřejněným příslušným poskytovatelem telematických systémů.

 

Informace o vašich parametrech a preferencích

Můžeme shromažďovat určité informace o vás a vašich preferencích (jako o potenciálním zákazníkovi, zákazníkovi anebo držiteli karty). To může zahrnovat vaše nákupní chování a preference.

 

Jak shromažďujeme vaše informace

Podle povahy vztahu s vámi používáme různé způsoby shromažďování údajů od vás a o vás. Může se jednat o přímý kontakt s vámi, kontakt pomocí automatizovaných technologií (například souborů cookie) a údaje od vašeho zaměstnavatele, třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů.

 

Přímý kontakt

Své údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů (např. na naší webové stránce), zkontaktováním poštou, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. To se týká údajů, které poskytujete, když:

 

Automatizované technologie

Když jste aktivní na naší webové stránce, můžeme automaticky shromažďovat technické informace o vašem zařízení a aktivitách a vzorcích při prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií. Také o vás můžeme získat technické údaje, pokud navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Pro více informací si prosím prohlédněte naše zásady používání souborů cookie.

 

Třetí strany a veřejně dostupné zdroje

Osobní údaje o vás můžeme obdržet od různých třetích stran a z veřejných zdrojů, včetně finančních institucí a zpracovatelů plateb, úvěrových institucí a od obchodně informačních služeb. Další podrobnosti o třetích stranách, od kterých a kterým může společnost CCS shromažďovat a poskytovat vaše osobní údaje, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů v části nazvané „Údaje, které sdílíme a získáváme“.

 

Jak vaše údaje používáme

Podle povahy vztahu s vámi můžeme vaše údaje používat k(e):

 

V následující tabulce jsou uvedeny další informace o účelech, pro které údaje o vás používáme, příslušné kategorie údajů zpracovávaných v každém z případů a právní základy, na které se spoléháme při používání těchto údajů.

Účel

Kategorie zpracovávaných údajů a právní základ pro zpracování

Zpracování žádosti o zákaznický účet

 

 • Zahájení vyřizování vašich žádostí o účty, vaše vyrozumění o stavu žádosti nebo naše vyžádání dalších informací týkajících se vaší žádosti.

 

 • Získání povědomí o klientovi a informace o důvěryhodnosti, když žádáte o produkt nebo později.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • finanční informace
 • Informace o našich klientech

Právní základ

V našem legitimním obchodním zájmu je zpracovávat vaše osobní údaje v rámci procesu vyřizování zákaznické žádosti.

Poskytování služeb, které si naši zákazníci objednali

 • Aby naši zákazníci obdrželi službu (služby).

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • finanční informace
 • Informace o našich klientech

Právní základ

V našem legitimním obchodním zájmu a v legitimním obchodním zájmu našich zákazníků je zpracovávat vaše osobní údaje v rámci procesu vyřizování zákaznické žádosti a jako součást služeb, včetně korespondence s vámi o smlouvě a službách, které svým zákazníkům poskytujeme.

Zpracování transakcí na vaší kartě

 • Použijeme vaše kontaktní informace a jedinečné identifikátory palivové karty, abychom zpracovali platby palivovou kartou při nákupu pohonných hmot.

 

Uchováme záznamy o historii transakcí týkajících se vaší karty, abychom mohli vypočítat výši poplatků, které nám máte uhradit buď vy, nebo váš zaměstnavatel, a abychom mohli předložit doklad o transakcích.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • finanční informace
 • přehled o transakcích

Právní základ

V našem legitimním obchodním zájmu je poskytovat služby týkající se palivové karty, k jejichž poskytování jsme vázáni smlouvou s našimi zákazníky.

Správa online účtů našich zákazníků

 • Umožní nám ověřit vaše uživatelské údaje, když se přihlašujete do svého online účtu.

 

 • Zodpovězení dotazů, které můžete mít v souvislosti se svým účtem.

 

[Umožní vám přístup k určitým informacím o vašem účtu u nás, jako je například historie transakcí.]

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • přihlašovací údaje
 • přehled o transakcích

Právní základ

V našem legitimním zájmu je provozování a správa účtu zákazníka tak, jak to stanovuje smlouva s ním.

Ochrana naší společnosti před podvody a praním špinavých peněz

 • Kontrola a sledování vaší transakční historie kvůli možným podvodům, praní špinavých peněz nebo jinému nezákonnému chování souvisejícímu s vaším účtem.

 

 • Naučit se znát klienta a na vyžádání provádět kontroly sankcí.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • přehled o transakcích
 • finanční informace
 • informace o našich klientech

Právní základ

Je to nezbytné pro dodržování zákonných povinností, kterým podléháme.

Poskytování informací o našich produktech a službách

 • Čas od času vás můžeme kontaktovat e-mailem, poštou, telefonicky anebo prostřednictvím SMS s informacemi o našich produktech a službách a libovolných produktech a službách třetích stran, pokud jste si zasílání takových informací od nás vyžádali.

 

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • přehled o transakcích

Právní základ

Informace o našich produktech a službách vám budeme zasílat pouze tehdy, pokud jste k jejich přijímání poskytli souhlas, nebo na základě našich legitimních zájmů (tam, kde nám to dovolují platné zákony).

Možnost používat interaktivní prvky

 • Když jste na našich webových stránkách aktivní s využitím funkce „chat“.

 

 • Když s námi komunikujete přes náš Facebook, Twitter nebo LinkedIn.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • informace o vašich parametrech a preferencích

Právní základ

V našem legitimním obchodním zájmu je poskytování těchto prvků, které můžete používat pro svoji zábavu nebo pohodlí.

Provozování, hodnocení a zlepšování naší obchodní činnosti, produktů a služeb

 • Nahrávání telefonních hovorů a online chatů s vámi z důvodu školení nebo zajištění kvality.

 

 • Sledování používání a zlepšování našeho interaktivního jmění.

 

 • Provádění analýz (včetně anonymizace) vašich údajů.

 

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • přehled o transakcích
 • materiály, které nám poskytnete
 • technické informace o vašem zařízení a využívání webových stránek
 • informace o vašich parametrech a preferencích

Právní základ

V našem legitimním obchodním zájmu je kontrola a zlepšování naší podnikatelské činnosti, produktů a služeb s cílem zajistit co nejvyšší spokojenost zákazníků. Budeme provádět analýzu údajů (včetně srovnávací analýzy a hlášení, které nám umožní to dělat).

Sdílení informací s třetími stranami

 • Více informací naleznete v části „Údaje, které sdílíme a získáváme“.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • veškeré osobní údaje, které o vás vedeme

Právní základ

Pokud jste k tomu poskytli souhlas nebo pokud je v našem legitimním obchodním zájmu sdílet vaše osobní údaje s důvěryhodnými třetími stranami, můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, které nám poskytují relevantní služby pro naše podnikání, například služby uvedené v části „Údaje, které sdílíme a získáváme“ tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Dodržování našich zákonných povinností, příslušných oborových norem a našich zásad

 • Audit dodržování našich zákonných povinností, včetně regulačních předpisů.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • veškeré osobní údaje, které o vás vedeme

Právní základ

Je to nezbytné pro dodržování zákonných povinností, kterým podléháme.

Správa smluv s našimi zákazníky, včetně aktualizace smluv a korespondence s našimi zákazníky ohledně našich služeb a smluv

 • Poskytnutí aktualizací smluv a aktualizací služby (služeb) 

Kategorie zpracovávaných údajů
 

 • veškeré osobní údaje, které o vás vedeme
   

Právní základ
 

V našem legitimním obchodním zájmu a zájmu našich zákazníků je korespondence s našimi zákazníky (skrze vás) v souvislosti s jejich smlouvou, všemi aktualizacemi takových smluv (ať již kvůli změně služeb nebo zákona) a korespondence s nimi o službách.

 

Je to nezbytné pro dodržování zákonných povinností, kterým podléháme.

 

Obrana naší společnosti před vznesenými právními nároky nebo vznesení právních nároků

 • Pro důkazní účely můžeme uchovávat záznamy o vašich údajích, jakými jsou vaše transakce, abychom se mohli bránit nebo v budoucnu vznést jeden nebo více právních nároků.

Kategorie zpracovávaných údajů

 • kontaktní údaje
 • přihlašovací údaje
 • materiály, které nám poskytnete
 • přehled o transakcích

Právní základ

Obrana před vznesenými právními nároky a vznesení právních nároků je naším legitimním obchodním zájmem.

 

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami tehdy, když prodáváme nebo nakupujeme podniky nebo aktiva; v tomto případě můžeme poskytnout vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupci takového podniku nebo aktiv, jakož i jejich odborným poradcům.

Pokud použijeme vaše osobní údaje způsobem, který není popsán výše, upozorníme vás před tím, než tak učiníme.

 

Údaje, které sdílíme a získáváme

Neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme vaše údaje s výjimkou toho, co je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími stranami, jako jsou:

Žádné třetí straně, se kterou sdílíme údaje, nedovolujeme používat ani poskytovat vaše údaje k jiným činnostem než k těm, které jsou nutné k vykonávání určitých služeb naším jménem nebo za účelem dodržování právních předpisů. Prostřednictvím našich smluvních ujednání od těchto třetích stran požadujeme, aby řádně zajistily ochranu soukromí a bezpečnost údajů, které naším jménem zpracovávají.

Údaje o vás můžeme také získávat od třetích stran, mezi něž patří:

Pokud si přejete obdržet úplný seznam našich dodavatelů a jiných třetích stran, se kterými sdílíme vaše údaje nebo od kterých o vás získáváme údaje, můžete nás kontaktovat pomocí informací uvedených v části „Jak nás kontaktovat?“

 

Kam mohou být odeslány vaše údaje

Jako jakákoliv jiná nadnárodní organizace musíme často přeposílat data do zahraničí. V souladu s tím mohou být vaše osobní údaje celosvětově přeposílány (pokud byly vaše údaje shromážděny v rámci Evropské unie, znamená to, že mohou být přeposlány mimo ni). Týká se to i převodů, které byly uvedeny v předcházející části „S kým sdílíme vaše údaje a za jakými účely“.

Při používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být osobní údaje převáděny v rámci země či území, kde byly shromážděny, nebo mimo ně, včetně země, území nebo mezinárodní organizace, které nemusejí mít stejné standardy pro ochranu osobních údajů, jaké má EU.

Vaše osobní údaje můžeme například převést našim dodavatelům sídlícím mimo Evropskou unii. Ve všech případech bude převod proveden na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo přijmeme vhodná opatření, například modelové smlouvy EU, včetně vhodných bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů v daných zemích, na daných územích nebo v mezinárodních organizacích v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Chcete-li získat více informací o opatřeních při přenosu údajů, na která se spoléháme, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v části „Jak nás kontaktovat?“.

 

Jak zabezpečujeme vaše informace

Společnost FLEETCOR přijme náležitá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zabezpečila vaše osobní údaje a ochránila je před ztrátou, zneužitím nebo změnou. Osobní údaje, které o vás vedeme, jsou uloženy na našich bezpečných serverech nebo na serverech námi určených dodavatelů. Naše webové stránky, které shromažďují vaše údaje, jsou zabezpečeny technologií Secured Socket Layers (SSLs).

Pokud jsme vám poskytli (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědní za důvěrné zacházení s ním. Žádáme vás, abyste toto heslo s nikým nesdíleli.

Společnost FLEETCOR provozuje program zabezpečení informací, který má za účel:

 

Jak dlouho můžeme uchovávat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, včetně účelu týkajícího se dodržení všech právních, účetních nebo vykazovacích předpisů.

Při určování příslušné doby uchovávání osobních údajů zohledňujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, možnost dosáhnout těchto cílů jinými způsoby a platné právní předpisy.

Podrobnosti týkající se doby uchovávání vašich osobních údajů z různých aspektů si lze vyžádat u pověřence pro ochranu osobních údajů.

V některých případech můžete požádat o smazání údajů, viz „Vaše práva a možnosti“.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (abych s vámi již nemohly být dále spojovány nebo použity pro vaši identifikaci) pro účely výzkumu nebo statistiky; v takovém případě můžeme tyto údaje používat bez omezení a bez toho, abychom vás na to museli upozornit.

 

Ochrana soukromí dětí

Stránky společnosti FLEETCOR nejsou určeny dětem, zejména osobám mladším 18 let. Nikdo mladší 18 let by neměl poskytovat žádné osobní údaje ani se účastnit fór, rozhovorů nebo online diskuzí. Osoby mladší 18 let mají zakázáno se přihlašovat k odběru e-mailů, informačních bulletinů anebo produktů či služeb na našich webových stránkách. Pokud zjistíme, že jsme obdrželi takové osobní údaje, vymažeme je. 

Vaše práva a možnosti

Mohou vám příslušet některá nebo všechna následující práva týkající se vašich osobních údajů, které vlastníme:

Tato práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“.

Navštivte naše zásady používání souborů cookie, abyste se dozvěděli, jak můžete uplatnit svoje práva v souvislosti s používáním souborů cookie, webových majáků a podobných technologií.

Vaše práva jsou uvedena v tabulce níže:

Práva týkající se údajů, které o vás uchováváme

Více podrobností (upozornění: na všechna tato práva se vztahují určitá právní omezení)

 • Právo požádat, abychom vám k nim dali přístup

Toto potvrzuje:

 • zda o vás zpracováváme údaje, či nikoliv;
 • naše jméno a kontaktní údaje;
 • účel zpracování údajů;
 • kategorie předmětných osobních údajů;
 • kategorie osob, s nimiž sdílíme údaje, a pokud se kterákoliv osoba nachází mimo EU a neuplatňuje se na ni rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, vhodné ochranné prostředky pro ochranu údajů;
 • (pokud je k dispozici) zdroj údajů v případě, že jsme údaje nezískali od vás;
 • (do té míry, do jaké to provádíme, na což vás upozorníme) existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, které má právní účinky týkající se vás nebo vás podobným způsobem významně ovlivňuje, a informace o použité logice i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás; a
 • kritéria pro stanovení doby, po kterou údaje uchováme.

Na základě vaší žádosti vám poskytneme kopii údajů, které uchováváme.

 • Právo požádat o jejich opravu nebo aktualizaci

Toto se týká případů, kdy jsou uchovávané údaje nepřesné nebo neúplné.

 • Právo požádat o jejich vymazání

To platí, pokud:

 • uchovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je používáme;
 • osobní údaje používáme na základě vašeho souhlasu a vy svůj souhlas odvoláte (v tomto případě budeme pamatovat na to, že vás nemáme znovu kontaktovat, pokud nás nepožádáte o smazání všech svých osobní údajů, v takovém případě budeme vaše přání respektovat);
 • údaje používáme na základě oprávněných zájmů a na základě vaší námitky zjistíme, že nemáme žádný nadřazený zájem, abychom pokračovali v jejich používání;
 • údaje byly získány nebo používány nezákonně; nebo
 • musejí být dodrženy zákonné povinnosti.
 • Právo požádat, abychom omezili jejich zpracování

Toto právo platí dočasně, po dobu našeho prošetřování vašeho případu, a to pokud:

 • zpochybníte přesnost osobních údajů, které používáme; nebo
 • vznesete námitku proti našemu používání vašich osobních údajů na základě legitimních zájmů

(Pokud toto právo v těchto případech uplatníte, upozorníme vás před tím, než vaše údaje opět použijeme.)

Toto právo platí také, pokud:

 • je naše použití nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním údajů; nebo
 • již údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete, abyste započali soudní spor.
 • Právo vznést námitku proti našemu zpracování údajů

Zde máte dvě práva:

 • pokud údaje o vás používáme pro přímý marketing: můžete se „odhlásit“ (aniž byste museli udávat důvod) a my vaší žádosti vyhovíme; a
 • pokud používáme údaje o vás na základě legitimního zájmu pro jiné účely než pro přímý marketing, můžete vznést proti používání k takovým účelům námitku, vysvětlit svoji konkrétní situaci; my vaši námitku zvážíme.
 • Právo odvolat souhlas s používáním osobních údajů naší stranou

Toto právo se vztahuje na jakékoliv údaje, které jsme shromáždili a které na základě vašeho souhlasu zpracováváme.

Máte právo kdykoliv zrušit souhlas, který jste nám udělili.

 • Právo na přenositelnost údajů

Toto právo platí:

 1. na osobní údaje, které jste nám poskytli; a
 2. pokud používáme osobní údaje na jiném základě, než je váš souhlas, nebo na základě plnění našich smluvních závazků vůči vám.

Pokud platí jak (i), tak (ii), pak máte právo od nás údaje získat zpět v běžně používaném formátu a požádat, abychom údaje předali někomu jinému, pokud je to technicky možné.

 • Právo podat stížnost u dozorčího orgánu ve vaší zemi

Každá země Evropské unie musí mít za tímto účelem jeden, nebo více veřejných orgánů.

Jejich kontaktní údaje naleznete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli požadavků na uplatnění svých zákonných práv týkajících se údajů, které o vás vedeme, kontaktujte prosím příslušného pověřence pomocí níže uvedených údajů:

Země

Produkt

Správce údajů

Pověřenec ochrany osobních údajů

E-mailová adresa

Poštovní adresa

Rakousko

Shell card

FleetCor Tankkarten GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.at

Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wien

Belgie

Shell card

FleetCor Belgium Sprl &

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcards.be

Avenue Du Port 86c/204, 1000 Bruxelles

 

Shell card

FleetCor Belgium bvba

Darren Pascoe

dpo@fleetcorcards.be

Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel

Česká republika

 

Shell card

FleetCor Czech Republic s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

 

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.cz

Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8

Dánsko

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL

Francie

1link Services

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint

 

Shell Card

Epyx France SAS

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.fr

Le Cézanne, Paris Nord II

 

Německo

Shell Card

FleetCor Deutschland GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.de

 

Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg

Maďarsko

Shell Card

FleetCor Hungary Kft

Darren Pascoe

adatvedelem@fleetcor.hu

 

1062 Budapešť, Andrássy út 100

Irsko

1link Services

epyx Limited

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL

Lucembursko

Shell Card

Venturo Technologies s.a.r.l.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.lu

15, rue Edward Steichen, 4th Floor, L-2540 Luxembourg

Nizozemsko

 

Shell Card

FleetCor Technologieёn B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.nl

 

Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8th Floor

1077ZX Amsterdam

 

TravelCard

TravelCard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere

Polsko

Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet, Shell Card Plus Business

 

FleetCor Poland sp. z.o.o.

Darren Pascoe

daneosobowe@fleetcor.pl

Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa

Slovensko

CCS Bonus Fleet,

CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

 

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava - Ružinov 821 04

 

Shell Card

FleetCor Slovakia s.r.o.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.sk

 

Galvaniho 15/C
Bratislava - Ružinov 821 04

Švýcarsko

Shell card

Venturo Technologien Swiss GmbH

Darren Pascoe

dsb@fleetcor.ch

Grafenaustrasse 5
6304 Zug

Spojené království

1link Services

Epyx Limited

Darren Pascoe

Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL

 

Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,

Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited

Darren Pascoe

Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS

 

Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell Single

Texaco and Fastfuel

 

The Fuelcard Company UK Limited

Darren Pascoe

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

 

Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL

C H Jones Limited

Darren Pascoe

Unit 3 St James Business Park, Grimbald Crag Court, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB

 

Je-li v zemi vašeho bydliště úřad na ochranu osobních údajů, máte právo obrátit se na něj se všemi otázkami nebo obavami. Pokud nemůžeme vyřešit vaše dotazy nebo obavy, máte také právo na soudní nápravu před státním soudem.

 

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady čas od času aktualizujeme, aby odrážely změny v naší firmě. O těchto změnách vás budeme informovat podle platných zákonů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány dne 08.02.2019.