Důležité změny v elektronickém mýtném systému v ČR platné od 1.3.2024

Důležité změny v elektronickém mýtném systému v ČR platné od 1.3.2024

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o důležitých změnách v elektronické mýtném systému v ČR (dále SEM), které budou platné od 1.3.2024.  

1. Implementace směrnice EU 2022/362 (poplatky za emise CO2) 
2. Změna v kategorizaci Osvobozených vozidel poháněných elektrickou energií nebo vodíkem  
3. Změna sazeb mýtného 
4. Od 1. 1. 2024 se k nově registrovaným vozidlům již nevydává velký TP  

 

1. IMPLEMENTACE SMĚRNICE EU 2022/362 (poplatky za emise CO2)

Tato implementace zavádí v SEM novou složku mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích. Technicko-provozní parametry jsou zcela v souladu se směrnicí EU 2022/362, tzn. Implementované  technické podmínky jsou zcela shodné s implementací této směrnice v Německu a Rakousku.   
Směrnice EU 2022/362 definuje emisní třídy CO2 pro nákladní vozidla s datem první registrace po 01.07.2019. 
 
Stanovení emisní třídy CO2 se bude v SEM řídit následujícími pravidly: 
V případě, že uživatele požaduje nárok na zařazení vozidla do emisní třídy CO2, je nutné do systému doložit (COC,CIF) a doregistrovat do SEM následující údaje: 
 
A. Určení skupiny/podskupiny vozidla, (může být doloženo přímo údajem uvedeným v CIF nebo COC výrobcem vozidla) v případě, že skupina/podskupina není určena výrobcem je možné ji stanovit po doložení níže uvedených parametrů: 
B. Atributy vozidla pro určení emisní třídy CO2, tj. 
C. Atribut Emisní třída CO2 – bude stanoven z výše uvedených parametrů. 
 
Doložit údaje bude moci uživatel následujícími způsoby: 
  1. skrze podání v zákaznické samoobsluze (www.mytocz.eu), případně e-mailem, 
  2. na kontaktním místě,  
  3. skrze vydavatele tankovací karty Toll CCS, a to prostřednictvím emailové adresy myto@ccs.cz, kam můžete zasílat dokumenty CIF/COC prokazující lepší emisní třídu v případě, že Vaše vozidlo splňuje podmínky pro uplatnění lepší emisní třídy.
Zda Vaše vozidlo splňuje podmínky lepší emisní třídy CO2 si můžete předem ověřit na stránkách www.mytocz.eu/co2, kde naleznete veškeré informace.
 
 
2. ZMĚNA V KATEGORIZACI OSVOBOZENÝCH VOZIDEL POHÁNĚNÝCH ELEKTRICKOU ENERGIÍ NEBO VODÍKEM
     
Od 1. 3. 2024 již nebudou mezi osvobozená vozidla patřit vozidla poháněná elektrickou energií nebo vodíkem s celkovou přípustnou hmotností vyšší než 4,25 t. 

 

3. ZMĚNA SAZEB MÝTNÉHO

Od 1. 3. 2024 se zcela mění tabulka sazeb. 

 

4. OD 1. 1. 2024 SE K NOVĚ REGISTROVANÝM VOZIDLŮM JIŽ NEVYDÁVÁ VELKÝ TP

Na základě novelizace zákona 56/2001 Sb. od 1. ledna 2024 již český Registr silničních vozidel nebude vydávat Osvědčení o registraci vozidla část II. (tzn. velký technický průkaz) pro nově registrovaná vozidla anebo vozidla, u kterých proběhne změna v zápisu v Registru silničních vozidel.

Pro tyto vozidla bude Registr silničních vozidel vydávat již pouze Osvědčení o registraci vozidla (původně tzv. malý technický průkaz). Tento doklad byl rozšířen o parametry potřebné pro registraci do Systému elektronického mýtného (emisní třída apod.). Bohužel však na tomto Osvědčení o registraci vozidla chybí údaj o základním počtu náprav. V ideálním případě je tento parametr potřeba doložit jinými dokumenty, a to certifikáty COC (Certificate of Conformity) nebo CIF (Customer information file). 

V případě, že budete disponovat výše zmíněnými certifikáty, dodejte nám je k registraci vozidla. Není to však bezpodmínečně nutné.

Pokud nebude možné základní počet náprav ověřit, bude dané vozidlo, v rámci modulu kontroly dokladů, zařazeno do fronty čekající na ověření. V druhé polovině roku bude Systém elektronického mýtného přímo napojený na Registr silničních vozidel a tím pádem si základní počet náprav budeme moci ověřit přímo z Registru silničních vozidel.