Dobíjení elektrovozidel - S kartou CCS Limit dobijete i v sousedních zemích

Dobíjení elektrovozidel - S kartou CCS Limit dobijete i v sousedních zemích

Díky E.ON Drive získáte přístup k více než 900 dobíjecím místům v České republice. Novinkou je rozšíření akceptační sítě do zahraničí prostřednictvím E.ON DRIVE ROAMING.

Od 1. 6. 2022  máte k dispozici rozsáhlou síť dobíjecích stanic v sousedních zemích: Německu, Slovensku, Polsku a Rakousku, která zahrnuje téměř 9000 dobíjecích bodů. Další země budou následovat.

Seznam dobíjecích míst E.ON v aplikaci - včetně zahraničí:

Nemáte ještě kartu CCS Limit rozšířenou o přístup do veřejné sítě dobíjecích stanic? Obraťte se na naše kontaktní centrum 266 108 108 a rádi ji pro vás připravíme.