Jan Polívka

Jan Polívka

Jednatel společnosti

Před příchodem do CCS koncem srpna 2014 působil 10 let ve společnosti COFIDIS. Začínal jako ředitel IT v ČR, poté přijal místo generálního ředitele na Slovensku. Následně pracoval ve Francii, kde se věnoval financím a vymáhání pohledávek. V roce 2011 byl jmenován generálním ředitelem COFIDIS Česká republika & Slovensko. Jan vystudoval obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal titul inženýr a má bakalářský titul ze studia informačních technologií na Univerzitě Pasov v Německu. Kromě češtiny a angličtiny se domluví také plynně francouzsky a německy.

 

Ve volném čase se věnuje rodině a také sportovním aktivitám, zejména běhu a cyklistice.