Cagnone, a. s.

Cagnone, a. s.

"Komfortní řešení bez omezení akceptační sítě a přehled o pohybu vozidel."

Cagnone a.s. je společnost poskytující servis v oblasti vozového parku a souvisejících služeb. Zákazník vyžaduje komplexní službu, která ho nebude nijak omezovat při výkonu činností a současně bude poskytovat přidanou hodnotu v oblasti tankování kdekoli na trasách služebních vozidel, tak i v oblasti přehledu a kontroly jejich pohybu. Uživatelský komfort a nezávislost hrají důležitou roli a pro servisní společnost znamená takové řešení jednoduché zpracování a účtování poskytovaných služeb. Samotní uživatelé vozidel mohou na základě přidělených oprávnění tisknout knihu jízd a vyúčtování služebních cest. Tankování pohonných hmot a nákup drobného zboží a dohodnutých služeb je řešeno prostřednictvím karet CCS, jejichž nastavení odpovídá požadavkům zákazníka a dohodnutým podmínkách spolupráce s možností okamžité změny v návaznosti na změnu potřeb.

"Komfortní řešení bez omezení akceptační sítě a přehled o pohybu vozidel."

Milan Dzurjanik

jednatel