Snadná úspora firemních prostředků díky přesné evidenci jízd

Mít přehled je důležité

Máte-li přehled nad svými vozy, máte z půlky vyhráno. Služební auta jsou ale často využívána také
k soukromým účelům, což ztěžuje sledování efektivity daného řidiče a vozidla. Pokud ve firmě používáte vozidel více, je jejich přesná kontrola takřka nemožná. Kvůli tomu můžete denně přicházet o značné finanční prostředky.

 

V rámci monitoringu vozidel CCS Carnet proto můžete v každém voze jednoduše přepínat mezi služební
a soukromou jízdou. To vám umožní přesně sledovat a vyhodnocovat náklady na provoz daného vozidla
a srovnávat je s ostatními. Budete mít i přehled o tom, jak je s vozidlem zacházeno při soukromých cestách. Máte tak přístup k veškerým potřebným informacím, na základě kterých můžete provádět potřebné kroky
k snižování firemních nákladů.

 

Snižujte firemní náklady

Náklady na provoz vozového parku tvoří významnou část firemních nákladů. Zároveň stoupá trend firemní náklady snižovat. Proto vás systém CCS Carnet vždy upozorní na neekonomické chování řidiče, které lze měřit díky spotřebě paliva a porovnávat s ostatními. Právě chování řidičů může ovlivnit náklady na provoz vozového parku až o desítky procent. Přesný přehled o chování řidičů a o daném vozidle vám tak pomůže výrazně ušetřit.

 

Navíc díky evidenci čerpání nafty nebo benzínu s tankovací kartou lze porovnat množství natankovaných pohonných hmot s množstvím, které skutečně přibylo v nádrži. Máte tak pod kontrolou zjištění případných rozdílů mezi natankovaným množstvím paliva a skutečným množstvím, které přibylo v nádrži.

 

Přesná evidence služebních a soukromých jízd vám ušetří:

  • čas vynaložený na složitou kontrolu vozidel,
  • čas strávený nutnou administrativou,
  • čas strávený účetními nad finančním plánování,
  • spotřebu paliva při služebních jízdách,
  • náklady na údržbu vozidel.