PRE

PRE

Partner v oblasti dobíjení elektromobilů prostřednictvím karet CCS

Pražská energetika, a. s., (PRE) a její dceřiné společnosti tvoří moderní integrovaný energetický koncern, k jehož hlavním činnostem patří prodej a obchodování v oblasti elektřiny a plynu, distribuce elektřiny, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb. PRE je nositelem více než stodvacetileté tradice zajišťování dodávek elektřiny a rozvoje elektrizační soustavy na území hlavního města. Její historie sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V současné době je Skupina PRE se svými více než 809 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem vysoce kvalitní a spolehlivé distribuční sítě. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor.