ACTIVA spol. s r. o.

ACTIVA spol. s r. o.

„Díky propojení on-line systému elektronické knihy jízd CCS Carnet a palivových karet CCS Limit, máme potřebné informace týkající se jak využití služebních vozidel, tak jejich provozních nákladů.“

Společnost ACTIVA je kapitálově nejsilnější českou společností v oboru kancelářských potřeb na našem trhu, na kterém působí již od roku 1992. Za své více jak dvacetileté působení si vybudovala pozici tuzemské jedničky v koncových dodávkách kancelářských potřeb všem typům subjektů včetně mezinárodních firem a státní správy. K efektivní správě velkého vozového parku přispívá i využívání karet CCS, které umožňují platit pohonné hmoty u naprosté většiny veřejných čerpacích stanic v České republice a na Slovensku.

Pro přehled byla služební vozidla osazena jednotkami elektronické knihy jízd CCS Carnet za účelem dalšího snížení administrativy spojené s agendou služebních vozidel a nákladů na PHM. Data o nákupech PHM a dalších položek kartami CCS se automaticky propisují do systému knihy jízd. Provázanost systému GPS s karetním poskytuje rychlý a komplexní přehled o vozovém parku, snižuje nároky na administrativu a přináší tak podstatné úspory času a firemních nákladů při správě vozového parku.

„Díky propojení on-line systému elektronické knihy jízd CCS Carnet a palivových karet CCS Limit, máme potřebné informace týkající se jak využití služebních vozidel, tak jejich provozních nákladů.“

Jiří Soldát

technik autoparku