Snižování emisí s kartami CCS

Společnost CCS se spolu s mateřskou společností FLEETCOR zapojily do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage, který má za cíl prostřednictvím certifikovaných projektů snižovat emise CO2. Projekty se zaměřují zejména na výsadbu stromů, zalesňování vykácených oblastí, rekultivaci krajiny, udržování biotopů pro divokou zvěř či podporu alternativních zdrojů energie. 

CCS chce v rámci tohoto programu investovat zejména do lokálních projektů zalesňování v České republice a na Slovensku – konkrétně v Krkonoších a Vysokých Tatrách. A tuto možnost jsme se rozhodli sdílet i s Vámi - našimi zákazníky, které do programu zapojujeme. Program vypočítá emise CO2 vozového parku každé společnosti a automaticky je snižuje až o 50% prostřednictvím investic do zmiňovaných projektů. Účastníci programu tak aktivně přispívají na ochranu životního prostředí v závislosti na spotřebě paliv svého vozového parku.

Zákazník CCS jakožto účastník programu nemusí pořizovat žádné zařízení ani nemá administrativu navíc. Využívá stávající vozidla svého vozového parku i karty CCS a v případě potřeby může z programu kdykoli vystoupit. Každá zapojená firma obdrží certifikát s vyčíslením roční redukce emisí CO2. A věřte, že to množství vás překvapí! 

Kromě ochrany přírody je to pro společnosti i skvělá příležitost, jak posílit svoji sociální odpovědnost a získat výhodu u klientů, obchodních partnerů a náskok před konkurencí. Klienti mohou prezentovat svoji účast v programu pomocí EKO loga na webu či jiných propagačních materiálech společnosti nebo samolepkou na svých autech, kterou na vyžádání rádi zašleme. Vizuál samolepky je ke stažení i zde.

Další informace o programu lze nalézt přímo na stránkách programu Clean Advantage.

Těšíme se, že společně přispějeme k ochraně životního prostředí. 

 

Ukázky z  realizovaných projektů 

 

V České republice se v rámci programu uskutečníprojekt obnovy zeleně v jihomoravských Tvrdonicích. Velká část původních stromů byla vykácena nebo se jedná o náletové dřeviny. Proto v několika lokalitách v obci (zejména v parcích a národopisném areálu) budou vysázeny nové stromy a keře s důrazem na původní dřeviny (dub, lípa, morušovník). Budou také doplněny topolové clony nebo vrby kolem rybníku.

 

 

 

 

 

Na Slovensku ve Vysokých Tatrách probíhá projekt „Zasaď strom make a home“ pořádaný organizací Zasaď strom, který má za cíl opětovné zalesnění území postižená bouřemi nebo dřevokazným broukem lýkohubem matným. Celkem se jedná o plochu 8 737 hektarů a 3 miliony zničených stromů. Projekt zahrnuje profesionální péči během celého procesu pěstování, správu dospělých stromů a jejich výsadbu v chráněných oblastech, které nejsou předmětem kácení.

 

 

 

 

 

Výsadba a obnova sadu v arboretu Banisko ve slovenském Brezně je dalším z projektů programu Clean Advantage. Jedná se o revitalizaci starých ovocných stromů v historickém sadu, výsadbu nových ovocných stromů a zajištění pravidelné údržby. To vše s pomocí dobrovolníků – obyvatel města, pod dohledem odborníka na pěstování stromů. Dobrovolníci se také naučí, jak se o sad starat, jak plánovat výsadbu nových stromů a uchránit oblast pro nadcházející generace návštěvníků z řad veřejnosti.

 

 

 

 

Certifikovaný projekt vodní elektrárny Kníničky pod Brněnskou přehradou v Brně-Bystrci je další z řady projektů programu Clean Advantage. Vodní elektrárna byla navržena jako špičkový zdroj určený k vykrývání zvýšené spotřeby elektrické energie v ranních a večerních špičkách. Má svislý turbogenerátor s Kaplanovou turbínou. Instalovaného výkonu elektrárny 3 100 kW se dosáhne při maximálním spádu.

 

 

 

Více informací o dalších projektech najdete přímo na stránkách Clean Advantage