Palivové|karty CCS


Palivová karta CCS Business - často kladené otázky (FAQ)

Co mám dělat, když jsem zapomněl(a) svůj PIN kód?

Palivové karty CCS jsou chráněny bezpečnostním PIN kódem. V případě, že si poznamenáte toto číslo v blízkosti karty nebo přímo na ni, hrozí Vám v případě zcizení nebo ztráty její neoprávněné použití cizí osobou. V případě, že svůj PIN zapomenete, může odpovědná osoba o duplikát PINového dopisu požádat společnost CCS písemně poštou, faxem nebo e-mailem. Váš PIN Vám bude následně zaslán poštou doporučeným dopisem.


Jak probíhá obnova tankovací karty CCS Business?

Obnova palivové karty CCS Business probíhá jednou za dva roky. V měsíci, kdy končí platnost původní karty, obdržíte kartu novou. Například, když má karta platnost 0212, tj. do konce února 2012, začátkem tohoto měsíce Vám zašleme palivovou kartu s platností 0214. PIN zůstává nezměněný.


Jakým způsobem mohu tankovací kartu CCS Business zablokovat?

Jakmile zjistíte, že nemáte svou palivovou kartu CCS Business, ihned ji zablokujte. Využijte k tomu kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108 či Zelenou linku CCS pro blokaci karet 800 118 866. Při zablokování karty po telefonu je třeba tento krok potvrdit písemně - dopisem nebo faxem na číslo 266 108 588 nejpozději 24 hodin od její telefonické blokace. Zablokování karty výrazně zjednodušíte tím, že budete znát její číslo. Písemné potvrzení musí obsahovat číslo palivové karty, případně číslo zákazníka a údaj, na který byla karta vystavena, tzn. SPZ vozidla nebo jméno řidiče. V tomto potvrzení si můžete rovnou zažádat o vystavení náhradní CCS karty. Žádost musí být opatřena razítkem firmy a podpisem odpovědné osoby.


Jak je zajištěna bezpečnost tankovací karty CCS Business?

Palivová karta CCS Business má tři ochranné prvky - PIN kód, vlastnoruční podpis a hologram. Dbejte na to, aby při placení nikdo nezjistil Váš PIN kód, stejně tak si ho zásadně nepoznamenávejte v blízkosti karty. Veškeré informace o kartě jsou také zaznamenány v magnetickém proužku na zadní straně CCS karty. Pečlivě proto chraňte kartu před magnetickým polem nebo mechanickým poškozením, neboť poškozenou kartu nelze k platbě použít.


Mohou mi tankovací kartu CCS Business na některém obchodním místě CCS odmítnout akceptovat?

Pokud Vaše palivová karta není blokována, čerpací stanice ani jiná obchodní místa, která akceptují palivové karty CCS Business, nesmějí kartu odmítnout. Všechny obsluhy čerpacích stanic jsou podrobně instruovány, jak postupovat v případě poruchy elektronického snímacího zařízení nebo v případě výpadku elektrického proudu. V takovýchto výjimečných případech může být prodej hrazen prostřednictvím mechanického snímacího zařízení (imprinteru). V případě potíží můžete volat kontaktní centrum CCS - tel.: 266 108 108, kde Vám jeho pracovníci kdykoli rádi pomohou.


Kdy obdržím daňový doklad s vyúčtováním?

Daňový doklad za palivové karty CCS předáváme České poště zpravidla nejdéle do 4. dne v následujícím měsíci. V rámci služeb zákazníkům nabízí CCS možnost získat předběžný daňový doklad v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.ccs.cz v Zákaznické zóně v sekci Zákaznický servis CCS. Daňový doklad je zde k dispozici ihned po zpracování všech transakcí týkajících se účtovaného měsíce, tj. nejdéle do třetího dne v měsíci. Tato služba je pro naše zákazníky provozována ZDARMA. Další možností, jak daňový doklad získat s předstihem, je jeho zasílání faxem. Daňový doklad je zákazníkovi zaslán ihned, jakmile je vytvořen. Tato služba je zpoplatněna.


Jak mohu uplatnit nárok v případě ztráty zavazadla nebo úrazu?

S pojistnou událostí se s důvěrou obraťte přímo na společnost CCS, a to buď osobně nebo prostřednictvím kontaktního centra CCS - tel.: 266 108 108. Rádi Vám poskytneme informace, jak postupovat při jejím řešení.


Kdy probíhá inkaso za čerpání tankovací na karty?

Inkasa za Vaše čerpání na palivové karty provádíme 2x měsíčně, a to vždy ve dnech 17. dne aktuálního měsíce (za první polovinu měsíce, tj. čerpání od 1. do 15. dne v měsíci) a 2. dne následujícího měsíce (za druhou polovinu měsíce, tj. čerpání od 16. dne do konce měsíce). Kromě těchto pravidelných inkas provádí společnost CCS i inkasa nepravidelná. Ta jsou prováděna ve výjimečných situacích, například poplatek za výrobu karty či inkaso záruky na kartu.

© CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o.